21:40 EDT Thứ hai, 14/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Báo cáo xây dựng trường chuẩn

Thực hiện công văn số 528/PGD&ĐT-TH ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc Thông báo kế hoạch kiểm tra công nhận lại các trường tiểu học đạt chuẩn A/ KẾT QUẢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN: I -Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý 1/Công tác quản lý: a. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Dòng sự kiện

Sơ kết học kì I năm học 2017-2018.

Thứ hai - 05/02/2018 02:24
     Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường trong học kì I và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong học kì II, sáng ngày 20 tháng 1 năm 2018, trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn tổ chức Hội nghị Sơ kết học kì I năm học 2017-2018.
     Trong học kì vừa qua được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Vang, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tập thể cán bộ giáo viên có lòng nhiệt tình, say mê trong công tác, có sự đầu tư nghiên cứu trong công tác soạn giảng, luôn tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và đồng nghiệp. Có sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo nhà trường và có sự đồng thuận của tập thể sư phạm tập thể nhà trường đã thực hiện và đạt được các nhiệm vụ cụ thể như sau.
     Thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục, nhà trường thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, quản lý điều hành hoạt động nhà trường theo đúng trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Thông tư 35 và Nghị định 43 của chính phủ.
     Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường được chú trọng, công khai hoá các nội dung công việc trong hội đồng giáo dục; niêm yết công khai tại bảng 5 công khai theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và 3 công khai theo Thông tư 09/2009/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT. Đến nay tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường thống nhất cao với nội dung quản lý công khai trong nhà trường, không có khiếu kiện, tố cáo.
     Công tác thông tin tuyên truyền trong nhà trường được từng bước đổi mới, các báo cáo, thông tin đươc trao đổi qua trang Trao đổi nội bộ của Sở GD&ĐT. Thể thức báo cáo, văn bản cũng được thực hiện theo Thông tư 01/2011/TT-BNV-BTP.  
     Xây dựng đầy đủ các quy chế và triển khai thực hiện các quy chế: quy chế hoạt động cơ quan, quy chế văn thư, lưu trữ, quy chế quản lý sử dụng tài chính, quy chế quản lý cơ sở vật chất, nội quy cơ quan. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục được thực hiện đúng mô hình một cửa, theo sơ đồ làm việc được niêm yết nên công việc luôn được giải quyết nhanh, kịp thời, đúng quy trình, không gây phiền hà đến phụ huynh, học sinh và nhân dân trong nhà trường.
     Tham mưu với phòng GD&ĐT huyện về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hằng năm, kế hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch kinh phí tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất hàng năm.
     Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
     Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục được vận dụng thường xuyên, cán bộ quản lý và giáo viên đã sử dụng tương đối thành thạo vi tính trong soạn thảo văn bản và trong giảng dạy. Đến nay tất cả giáo án đều soạn bằng vi tính, và đã thực hiện một số tiết chuyên đề trên giáo án điện tử.
     Khả năng ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy học ngày càng được nâng cao, trường có kết nối 2 mạng Internet, sử dụng mạng trao đổi nội bộ nên rất thuận tiện trong công tác quản lý. Về trang thiết bị, cơ sở vật chất: hiện nay, trường trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in cho các bộ phận.
     Việc sử dụng các phần mềm dạy học và quản lý cũng được trường vận dụng tốt, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy học và quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Củng cố trang web của trường và hoạt động khá hiệu quả.
     Được sự chỉ đạo của các cấp, nhà trường đã triển khai và thực hiện công tác PCGD – XMC đạt được những kết quả khả quan
     Thực hiện nội dung chương trình Tiểu học theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
     Đối với học sinh khuyết tật trên cơ sở đánh giá phân loại khả năng của trẻ, đã phân loại theo từng đối tượng, sắp xếp trẻ theo học lớp hoà nhập. Tuỳ thuộc khả năng, năng lực của từng trẻ, giáo viên điều chỉnh kế hoạch và phương pháp dạy học nhằm giúp trẻ dễ tiếp nhận được lượng kiến thức phù hợp với khả năng của từng trẻ.
     Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên toàn trường tiếp tục nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng môn học, xem đây là giải pháp cơ bản trong hệ thống các giải pháp đảm bảo cho việc dạy học ở tiểu học đạt mục tiêu đề ra, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.
     Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP  ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 3144/SGD&ĐT-GDTH ngày 19/9/2011 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học. Giao quyền tự chủ cho các tổ chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch buổi học, lựa chọn nội dung, yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình phụ trách, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo yêu cầu làm cho lớp học vui, học sinh thích học, biết cách học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
     Tổ chức và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy chú ý đến việc lồng ghép giáo dục môi trường, lồng ghép phòng chống TNTT, dạy học trẻ khuyết tật học hòa nhập thông qua các môn học. Chỉ đạo cho các tổ thường xuyên thao giảng, dự giờ để đánh giá rút kinh nghiệm về việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy.
     Chỉ đạo các tổ tăng cường kiểm tra, dự giờ và tổ chức rút kinh nghiệm hàng tháng nhằm có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn, yêu cầu giáo viên nghiên cứu, chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt nhằm giúp học sinh hứng thú trong học tập, tiếp thu kiến thức dễ dàng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
     Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột”. Tiếp tục củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở khối lớp       Bốn và Năm. Tổ chức tốt chuyên đề, dự giờ, thao giảng về phương pháp Bàn tay nặn bột để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai.
     Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Sở. Thực hiện dạy 4 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5 ở tất cả các lớp. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và tăng cường khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh, nghiên cứu tổ chức sinh hoạt theo mô hình câu lạc bộ; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động; tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa thường xuyên có hiệu quả, chất lượng. 
     Trong năm học, nhà trường đã tổ chức tốt các chuyên đề chuyên môn. Tích cực trong việc dự giờ thăm lớp. 
     Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ khá tốt, tuy nhiên việc kiểm tra nội của các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chưa thường xuyên, chặt chẽ trong việc dự giờ thăm lớp.
       Xếp loại chuyên môn: tổng số 41 giáo viên trong đó xếp loại tốt: 33 giáo viên (80%), khá: 7 giáo viên (17%), ĐYC: 1 giáo viên (3%).
     Tham gia Hội thi bài giảng e-learning cấp thành phố đạt 3 giải Nhì, 4 giải Khuyến khích.
     Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, công nhận 32 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp trường” năm học 2017-2018, trao thưởng cho 11 giáo viên đạt thành tích cao.
     Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học được giáo viên thực hiện khá tốt, các tiết học đã trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả. Giáo viên đã biết vận dụng các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với từng môn, từng bài và đặc biệt là phù hợp với đối tượng học sinh. Trong dạy học đã biết huy động vốn hiểu biết của học sinh để tham gia vào việc tìm kiếm tri thức, giúp cho học sinh phát huy được tính tích cực, tự giác; giúp các em chủ động, nắm được kiến thức kĩ năng cơ bản của bài dạy.
     Thực hiện Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn  Quốc gia, trên cơ sở của thông tư này hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu duy trì trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
     Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học một cách có hiệu quả và toàn diện. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, xây dựng đội ngũ mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Tăng cường công tác tham mưu xây dựng nâng tầng 4 phòng học tại khu vực Phú Hòa. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuẩn, phấn đấu nâng chuẩn đểcông nhận lại trường đạt chuẩn mức 1 vào  năm học 2017 - 2018. 
     Xây dựng các kế hoạch thực hiện và triển khai các văn bản của các cấp cụ thể đến các lớp, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng hoạt động. Hướng dẫn các lớp triển khai và tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục ngoài giờ lên lớp ngay từ đầu năm học.
     Tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm học, chủ điểm hàng tháng và các hoạt động khác theo hướng dẫn của các cấp như: tháng cao điểm về An toàn giao thông, tháng phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền phòng chống các bệnh theo mùa, kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia Hội thi viết chữ đẹp “Nét chữ- Nết người’’, hội thi kể chuyện theo sách chủ đề “Đọc sách cùng bạn’’ cấp thành phố đạt thành tích cao VSCĐ: Đạt 4 giải ( 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải KK) , kể chuyện theo sách: 1 giải Ba.
Nhà trường đã tổ chức giải thể thao học sinh cho 100 % số lớp tham gia, qua đó đã chọn được đội tuyển để dự thi cấp cụm, cấp huyện và cấp thành phố kết quả đạt 01 giải cụm: Giải Ba bóng bàn nam.  Giải huyện đạt 02 giải: Bơi lội (trong đó có 01 giải nhì nữ và 01 giải Ba  nam)..
     Lãnh đạo nhà trường tham mưu kịp thời với cấp trên hỗ trợ kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất, cùng với toàn thể CBGVNV tập trung hỗ trợ hoàn thiện các loại hồ sơ để xây dựng thư viện tiên tiến đã được Sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra đánh giá và công nhận thư viện tiên tiến tại thời điểm tháng 12/2017.
     Chỉ đạo dạy đúng, đủ chương trình thể dục chính khoá, xây dựng nền nếp thể dục giữa giờ, nâng cao chất lượng giờ dạy thể dục nhằm giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện sức khoẻ, phát huy vai trò của giáo viên chuyên Thể dục. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp, vệ sinh cá nhân, phối hợp với y tế khám sức khỏe định kì cho học sinh.
     Sử dụng quỹ trích lại của bảo hiểm y tế để hoạt động vào mục khám sức khỏe ban đầu cho học sinh và mua trang thiết bị phục vụ cấp cứu tại trường, trang bị tủ thuốc sơ cứu ban đầu ở các khu vực lẻ và khu vực chính. Đã tổ chức tuyên truyền cách phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh dịch hạch và các bệnh theo mùa cho học sinh.
     Tổ chức giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục sức khoẻ và vệ sinh răng miệng thường xuyên. Tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời những học sinh có những nghi vấn mắc bệnh để thông báo cho phụ huynh học sinh có kế hoạch chữa trị.
     Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng CBQL, đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có điều kiện để tham gia học tập nâng chuẩn. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhiệt tình, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, trong quản lí và chỉ đạo đã có những vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, trong giảng dạy vận dụng các hình thức và phương pháp giảng dạy thích hợp với nội dung và đối tượng học sinh.
     Đội ngũ VC tích cực trong việc tham gia học tập nâng chuẩn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phong trào tự học nâng cao trình độ chuyên môn được hưởng ứng tốt ở đều khắp đơn vị. Đến nay trên toàn trường đã có 93.7% cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn. Nhìn chung đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về năng lực quản lý, dạy học và đạo đức nghề nghiệp ngày càng được nâng cao.
     Nhà trường đã xây dựng chức danh lãnh đạo và công tác dự nguồn theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ đương nhiệm và cán bộ dự nguồn, lấy phiếu giới thiệu chức danh dự nguồn bổ sung. Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức đơn vị giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch, đến nay đã quy hoạch 7 giáo viên có đủ năng lực là đội ngũ cán bộ kế cận HT-PHT trong nhà trường. Nhà trường phân công bố trí giáo viên hợp lý và đáp ứng với năng lực chuyên môn của từng người nên đã phát huy được năng lực và hiệu quả công tác của từng người.
     Thực hiện đúng kế hoạch tài chính do PGD&ĐT huyện giao. Đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính.
     Đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính về thu, chi, việc đảm bảo các quy định về công khai. Việc thu, chi quỹ vệ sinh đảm bảo nguyên tắc, thực hiện đúng theo các văn bản quy định của UBND thành phố, không có biểu hiện lạm thu và chi sai định mức. Việc thu, chi bán trú thực hiện theo sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh được Phòng GD& ĐT phê duyệt. Không có tình trạng thu sai qui định trong nhà trường.
     Sơn vôi và làm nhà xe, may rèm 6 phòng học tại khu vực Phú Hòa, sửa cửa kính, sân trường tại khu vực Thạch Nham, trang trí, may khăn bàn và đóng tủ tại thư viện, mua sắm vật dụng tại bộ phận bán trú, mua tủ học cụ cho lớp 3/5.
Dưới sự chủ trì của thầy giáo Ông Văn Sơn - Hiệu trưởng nhà trường, hội nghị đã thảo luận tìm ra nguyên nhân, đề xuất những biện pháp khắc phục những hạn chế trong học kì I.
     Thầy giáo Ông Văn Sơn cũng đã phát biểu chỉ đạo các bộ phận, cùng toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhìn nhận những thiếu sót ở học kì I và hướng khắc phục, thực hiện có hiêu quả những nhiệm vụ đề ra trong học kì II:
      Khắc phục những tồn tại, hạn chế ở HKI, tiếp tục thực hiện kế hoạch quản lý, chỉ đạo dạy, học chương trình HKII theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và vận dụng nội dung điều chỉnh chương trình theo công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
     1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Cuộc vận động " Về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng. Xây dựng nền nếp sinh hoạt, học tập, rèn luyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sao nhi đồng, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.
     2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh đúng qui định tại Thông tư 22, đúng thực chất, nghiêm túc, không chạy theo thành tích bảo đảm các nguyên tắc, không hạ thấp yêu cầu. Tổ chức tốt việc ôn tập trước thời gian tổ chức kiểm tra cuối năm. Tổ chức kiểm tra khách quan, nghiêm túc, không tạo ra căng thẳng, gây ức chế tâm lí, ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh. Đề kiểm tra đảm bảo tính vừa sức, đúng chương trình, mang tính toàn diện, đánh giá đúng thực chất, đạt yêu cầu về chuẩn kiến thức và kĩ năng theo qui định của chương trình.
     3. Tăng cường chỉ đạo cũng cố các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn như bồi dưỡng, phụ đạo để mang lại kết quả giáo dục thực chất, nâng cao tỉ lệ học sinh đạt chuẩn kiến thức. Các tổ tưởng, tổ phó chuyên môn tăng cường công tra kiểm tra, dự giờ, tư vấn cho giáo viên để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; đề ra các giải pháp tích cực ở học kỳ II: tăng cường phụ đạo, củng cố, rèn luyện để học sinh yếu đạt yêu cầu. Thực hiện tốt việc xét hoàn thành chương trình Tiểu học và tổ chức tốt việc nghiệm thu và bàn giao học sinh lớp Năm cho trường THCS Phạm Văn Đồng cũng như bàn giao chất lượng giữa các lớp đúng yêu cầu quy định.
     4. Dành thời gian tăng cường phụ đạo những học sinh chưa đủ chuẩn kiến thức trong học kì II. Đẩy mạnh việc phát huy vai trò tổ chuyên môn, tiếp tục cải tiến hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm.
     5. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện. Xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích; trường học xanh. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa học sinh - học sinh, thầy - thầy, thầy - học sinh, nhà trường – PHHS, nhà trường - cộng đồng… duy trì và thắt chặt tình đoàn kết, thân thiện, phấn đấu nhà trường đạt tiêu chuẩn trường học văn hoá.
     6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc dạy học các môn tự chọn lớp Ba, Bốn và Năm tiếp tục dạy chương trình Tiếng Anh tăng cường theo đề án, chuẩn bị cho việc đưa môn tự chọn Tiếng Anh thành môn học của chương trình chính khoá theo Quyết định 1400/QĐ/TTg của Chính phủ.
     7. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và địa phương, xây dựng các giải pháp đồng bộ để giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập cho các em.
     8. Thực hiện tốt các công văn chỉ đạo về tổ chức bán trú, quan tâm đặc biệt đến VSATTP, chống các bệnh mùa hè, dịch cúm gia cầm, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết…
     9. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, tiếp tục tổ chức nhiều hình thức, đẩy mạnh việc triển khai nhiều hoạt động bổ ích.
     10. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát huy những mặt ưu điểm, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những mặt thiếu sót, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
     11. Tổ chức tốt lễ Bế giảng năm học 2017 - 2018 kết hợp làm lễ ra trường cho học sinh lớp Năm hoàn thành chương trình Tiểu học. Tổ chức hoạt động bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt Hè.
     Một số hình ảnh Hội nghị
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Toại

Nguồn tin: Trường TH số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1387

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27218

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3834721

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ