23:25 ICT Thứ bảy, 19/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Truyền thống nhà trường

Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Trước đây trường mang tên trường tiểu học Hòa Nhơn nhưng đến năm 1997 do quy mô trường lớp quá đông học sinh, địa bàn rộng nên được chia tách thành hai trường theo quyết định số 188/GD&ĐT ngày 01 tháng 7 năm 1997...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Lịch công tác của nhà trường

Kế hoạch năm học 13-14

Thứ ba - 03/12/2013 15:48
Hinh minh họa

Hinh minh họa

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với cấp tiểu học;PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       
       Số :            /KH-HN1                                           Hoà Nhơn, ngày 22  tháng 8 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
        Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
        Căn cứ Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH  ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với cấp tiểu học;
         Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
         Căn cứ Công văn số 2287/SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 cấp tiểu học;
          Căn cứ Công văn số 2596/SGDĐT-GDTH  ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với cấp tiểu học;
Căn cứ hướng dẫn số 347/PGD&ĐT-TH ngày 26/8/2013 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 cấp Tiểu học;
Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 với những nội dung cụ thể như sau:
1. Đặc điểm, tình hình:
Trường có tổng số 27 lớp, với 742 học sinh.
Trường có 27 lớp học 2 buổi/ ngày, đạt tỷ lệ 100%. Có 16 lớp học Anh văn, 10 lớp học Tin học ở 2 điểm trường Thạch Nham và Phú Hoà.
Giáo viên đang giảng dạy 42 người (1 biệt phái về PGD). Đảm bảo tỷ lệ 1.5GV/lớp. Trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 93,2%.
 
* Thuận lợi:
          Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và hội phụ huynh nhà trường.
          Tập thể CBGVNV đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm.
Đội ngũ CBGV tiếp cận và hoàn thành các lớp tập huấn về phương pháp đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới, có kiến thức giảng dạy.
          Cán bộ giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn, đến nay CBGV trên chuẩn 93%, số còn lại đang tham gia các lớp nâng chuẩn.
          Cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo cho học sinh  học 2 buổi/ngày và có các phòng nghệ thuật, phòng vi tính.
          * Khó khăn:
          Do phụ huynh đa số là nông nghiệp và địa bàn sống ở vùng trung du khó khăn nên điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế, thiếu một số sách thiết bị trong học tập. Trình độ nhận thức của một bộ phận PHHS còn thấp nên việc phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh gặp nhiều khó khăn.
Một số giáo viên do tuổi cao, sức khỏe yếu nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.
         Do địa bàn nhiều khu vực lẻ (3 khu vực) nên công tác quản lý điều hành của Ban giảm hiệu, giáo viên bộ môn đi lại giảng dạy từ khu vực này đến khu vực khác có khó khăn.
2. Mục tiêu:
Tiếp tục gắn kết triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Nhằm nâng cao ý thức rèn luyện của học sinh, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên, xây dựng môi trường nhà trường lành mạnh, tập thể nhà trường vững mạnh, đoàn kết.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo; tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, năng lực quản lí; Khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong hoạt động dạy và học.
Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học, phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý học sinh tiểu học. Đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh;đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới.
Duy trì, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư 59/TT-BGD&ĐT; tổ chức 100% các lớp dạy 2 buổi/ngày. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn lực để phát triển nhà trường. Thực hiện tốt công tác sử dụng, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất tạo cảnh quang nhà trường luôn xanh-sạch -đẹp.
 Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy và Nghị quyết 06 của Huyện Ủy để đảm bảo không có học sinh bỏ học và thiếu niên hư vị phạm pháp luật, 
Tăng cường công tác quản lí học sinh, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh.
3. Chỉ tiêu cụ thể:
- Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, cơ quan văn hoá
- Giáo viên dạy giỏi cấp Trường 30 người
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi: 5 người.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là : 10 người
- SKKN cấp Huyện trở lên công nhận: 10.
- Giao lưu Ngày hội học sinh tiểu học đạt 9 giải các môn học( Phấn đấu 1 giải nhất), Viết chữ đẹp 6 giải Huyện, 2 giải cấp Thành phố, vẽ tranh, tạo hình, bơi, văn nghệ đều có giải cấp Huyện và ít nhất được chọn 1 nội dung tham gia thi Thành phố.
- Giải thể thao học sinh: Huyện 7 giải, Thành phố 4 giải.
- Tin học trẻ cấp Huyện 6 giải. Thành phố : 3 giải.
- Tiếng hát dân ca trong giáo viên và HS:  2 giải
- Giải Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố đạt mỗi môn 3 giải.
- Học sinh Tiên tiến, Giỏi trường là: 80%
- Tỷ lệ HS lên lớp thẳng đạt 99%.
- 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học.
- 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ.
- Xếp loại trường học thân thiện: Tốt.
- Kiểm định chất lượng giáo dục: cấp độ 2.
4. Nhiệm vụ và các giải pháp:
Nhiệm vụ 1. Về công tác quản lý giáo dục.
a) Việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của đơn vị.
Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu cụ thể. Sắp xếp bố trí phân công lao động hợp lý, làm tốt công tác nhân sự, bổ nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó theo quy định. Xây dựng nội bộ nhà trường đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.
b) Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở trường học theo Quyết định 04 của Bộ Giáo dục; thực hiện thông tư 09 của Bộ Giáo dục về Quy chế công khai trong trường học.
- Nhà trường thực hiện công tác dân chủ trong trường học theo tinh thần Nghị định 71/NĐ-CP và Quyết định 04/QĐ-BDG&ĐT. Củng cố lại Ban chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể. Xây dựng Quy chế, kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc.
          - Phát huy sức mạnh của tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Thực hiện có nền nếp việc công khai các hoạt động của đơn vị, công khai các  nội dung theo Thông tư 09/BGD&ĐT ở nơi mà nhân dân dễ quan sát, đảm bảo cập nhật thường xuyên và trang trí đẹp mắt.
c) Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ:
Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho  các thành viên trong tổ kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ một cách chi tiết đảm bảo kiểm tra toàn diện tất cả các mặt hoạt động trong nhà trường, bao gồm như kiểm tra chuyên môn, tài chính, thư viện, cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ, kiểm tra công tác xây dựng và triển khai kế hoạch của các tổ chuyên môn, BGH, đoàn thể, các cuộc vận động…trong đó chú trong việc kiểm tra chất lượng học sinh và việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Các thành viên trong tổ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra nhằm thông qua đó tư vấn giúp cho mỗi thành viên trong nhà trường ngày nâng cao tay nghề, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Công tác quản lý tài chính, tài sản.
- Xây dựng kế hoạch thu, chi các khoản theo quy định, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ công khai trước tập thể sư phạm, toàn thể PHHS và thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo thu, chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc, thực hiện tốt công tác công khai tài chính hằng tháng, quý. Quyết toán kinh phí kịp thời. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí.
- Xây dựng quy chế quản lý tài sản, đảm bảo quản lý bảo vệ tốt tài sản không có tình hình trộm cắp xảy ra. Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học.
e) Đổi mới công tác thi đua: Thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng tại đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thẻ cho các thành viên. Xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm học, cụ thể hóa nội dung, biểu điểm thi đua. Phát động và tổng kết xoay quanh các dịp kỷ niệm trong năm học như : 20/11, 22/12, 26/3, 19/5.Việc đánh giá thi đua phải được thực hiện một cách nghiêm túc đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, công khai cụ thể. Mỗi đợt thi đua cần tổ chức sơ kết biểu dương và khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc bằng nguồn quỹ tự có của đơn vị. Làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể để đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị.
Trong năm học này trường sẽ chọn 1 mô hình mới trong công tác thi đua là nâng cao chất lượng giáo dục. ( Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục một cách cụ thể; các cá nhân, tổ chuyên môn, các đoàn thể sẽ xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục của lớp, của tổ mình, triển khai thực hiện; chú trọng công tác kiểm tra nâng cao chất lượng, kịp thời tư vấn rút kinh nghiệm để chất lượng năm học 2013-2014 đạt chỉ tiêu như kế hoạch đề ra.)
f) Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Tích cực tham mưu với địa phương xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới đạt hiệu quả. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nhiều nguồn lực chăm lo giáo dục tại đơn vị.
g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học trong CBGVCNV, sử dụng tốt các phần mềm để quản lý đáp ứng yêu cầu chung của ngành. Ở tổ chuyên môn trong sinh hoạt cần tăng cường trao đổi, học tập ứng dụng CNTT trong tổ.  Trong quá trình thao giảng tổ chuyên môn mỗi giáo viên phải thao giảng ít nhất 1 tiết bài giảng điện tử/ năm.. Tạo điều kiện cho CBGV truy cập Internet để tìm kiếm thông tin phục vụ tốt cho công tác dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, các giáo án tốt có thể được nhân rộng làm tài liêu tham khảo cho các đồng nghiệp.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh về kỹ năng sử dụng CNTT để tham gia tốt hội thi Tin học trẻ các cấp. Giải Toán, Tiếng Anh qua mạng
- Khuyến khích GV sử dụng Email, hộp thư thoại để trao đổi thông tin với CBGVCNV, với cha mẹ học sinh.
- Hoàn thiện website, đưa thông tin, nội dung bài giảng lên website.
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho CC-CC và cán bộ chủ chốt trong đơn vị về việc đưa thông tin lên trang website làm phong phú nội dung trang website của nhà trường.
+ Tổ chức giởi thiệu trang website của nhà trường đến toàn thể CC-VC và tập huấn cho học về cách viết tin và đưa tin lên trang website cho CC-VC.
+ Hằng tháng giao cho cô Giang PHT chi đạo cho bộ phận phụ trách gửi 2 tin hoạt động kèm theo hình ảnh hoặc 2 bài viết về PGD qua e-mail hoangly.dng@gmail.com
+ Hằng tháng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các đoàn thể phải có ít nhất 2 bài viết hoặc 2 chuyên đề, mỗi môn phải có ít nhất 2 bài giảng điện tử đưa lên website. Đưa hệ thống câu hỏi kiểm tra lên trang website.
+ Phấn đấu cuối năm học PGD đánh giá tốt về trang website của nhà trường.
h) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong CBCC-VC và học sinh
Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tại các cuộc họp HĐSP hằng tháng. Mỗi CBCC sưu tầm tài liệu pháp luật để tự nghiên cứu hoặc nghiên cứu tài liệu tại Tủ sách pháp luật ở thư viện. Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng; đối với học sinh,  ngày pháp luật chọn ngày chào cờ đầu tháng để phổ biến. Nếu có điều kiện trường sẽ mời báo cáo viên về báo cáo chuyên đề pháp luật tại trường.
i) Thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm.
+ Nhà trường quán triệt đến toàn thể Gv trong nhà trường về công tác dạy thêm học thêm theo tinh thần Quyết định 13/QDD-UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng. Giáo viên trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn dạy 2 buổi/ ngày tuyệt đối không được dạy thêm, dạy kèm theo quy định. Trường sẽ thành lập tổ kiểm tra thường xuyên quan tâm kiểm tra chặt chẽ, không để giáo viên vi phạm.
+ Tham mưu với địa phương thành lập tổ kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã.
Phối hợp với địa phương để xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên vi phạm.
h) Tăng cường quản lý, sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ.
Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ các thành viên có liên quan. Giao việc cho bảo vệ phục vụ kiêm nhiệm thực hiện vệ sinh công trình vệ sinh nhà trường,. Tập huấn về quy trình làm sạch nhà vệ sinh cho nhân viên, đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. Chỉ đạo sử dụng thu chi nguồn vệ sinh 50.000 đ/HS theo quy định.
Nhiệm vụ 2. Về tổ chức các hoạt động giáo dục.
a) Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực”.
- Tiếp tục triển khai chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện cuộc  vận động ‘Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
+ Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ CBCC và học sinh nghiêm túc tổ chức học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương. Tổ chức cho mỗi CC-VC đăng ký những việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực và thường xuyên tự kiểm tra đánh giá bản thân về những việc đã làm. Cập nhật kết quả làm tốt hằng ngày vào sổ theo dõi của nhà trường.
+ Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường.
+ Việc triển khai cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với các nội dung nhiệm vụ của phong trào, các cuộc vận động đang tổ chức thực hiện ở nhà trường. Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu, đánh giá đúng chất lượng học sinh, không để học sinh ngồi sai lớp. Làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng học tập.(Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lý theo tinh thần chỉ đạo của ngành).  Tạo mọi điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật có thể tham gia học tập tốt hơn. Tránh tình trạng học sinh bỏ học.
+ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với các yêu cầu: Mỗi thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008), coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Luôn động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên học tập và phát huy khả năng sáng tạo. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, phấn đấu trong năm học không có tình trạng giáo viên vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực”. Chú trọng các hoạt động:
+ Tổ chức”Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với moi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.
+ Làm tốt việc tổ chức khai giảng măn học mới với đầy đủ 2 phần Lễ và Hội, nội dung cần đổi mới, sáng tạo và vui tươi, hình thức trang trí cần đẹp mắt, hấp dẫn để thu hút sự tham gia của học sinh tạo ấn tượng đẹp, không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
+ Tiếp tục thực hiện Xây dựng trường, lớp "Xanh, sạch, đẹp". Tổ chức phân công cho các lớp làm bảng tên các loại cây và có trách nhiệm chăm sóc loại cây đó. Tham mưu với địa phương tổ chức cho giáo viên trồng cây xanh ở địa phương. Nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên phải thường xuyên xử lý và đảm bảo giữ sạch sẽ. Giao cho giáo viên chủ nhiệm các lớp giáo dục ý thức trong việc bảo vệ cảnh quang trường lớp cho học sinh, không để học sinh bẻ cành, ngắt hoa, chơi đùa trên thảm cỏ và vức rác bừa bãi. Hướng dẫn học sinh sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, tiết kiệm nước, giấy vệ sinh và xà phòng khi sử dụng. Các thành viên bảo vệ phục vụ ở các khu vực cùng học sinh các lớp được phân công cần tăng cường các hoạt động chăm sóc cảnh quang nhà trường, cắt tỉa cây cảnh, bón phân, tưới nước, làm cỏ…Nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ thường xuyên.
+ Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua vệc dạy tích hợp, lồng ghép qua các môn học. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
+ Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường thông qua các trò chơi dân gian, hát dân ca. Bồi dưỡng tham gia liên hoan thiếng hát dân ca trong giáo viên và học sinh tiểu học đạt hiệu quả, phấn đấu được dự thi Cấp thành phố. Tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các giờ dạy lồng ghép trong các buổi tham quan, dã ngoại tại các khu di tích. Tiếp tục chăm sóc các trình di tích lịch sử tại địa phương.
+ Tổ chức các diễn đàn để các em tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lớp. trường, duy trì việc thu thập, xử lí thông tin qua hộp thư “Điều em muốn nói”.
+ Thực hiện công tác chủ nhiệm có hiệu quả; tăng cường việc chăm sóc các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khó khăn về học. Tổ chức biểu dương các thầy cô giáo có tinh thần chăm lo giảng dạy, giáo dục học sinh. Tham gia tốt hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện.
+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các ban ngành đoàn thể, hợp tác thực hiện phong trào này dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương.
+ Tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tạo dấu ấn tốt đẹp cho HS trước khi ra trường.
b) Nâng cao chất lượng giáo dục
- Thực hiện chương trình giáo dục:
+ Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; công văn 5842/BGD&ĐT –VP ngày 1/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học; đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học.
+ Thực hiện chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương. Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS..
+ Tiếp tục thực hiện chương trình môn Tiếng Anh và Tin học tự chọn được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2003 của Bộ GD&ĐT.
+ Triển khai thực hiện đề án dạy học ngoại ngữ theo Quyết định 1400/QDD-BGD&ĐT ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chinh phủ. Triển khai dạy Tiếng anh lớp 3,4 theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT (3 tiết/tuần vì không đủ giáo viên).
+ Vận dụng triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) đối với khối lớp 2 tại trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn đảm bảo các yêu cầu như: xây dựng ý thức tự quản cho học sinh, xây dựng các góc học tập, hướng dẫn phương pháp và cách thức học tập hco học sinh, định hướng cho học sinh tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức.
+ Tiếp tục thực hiện đề án ‘Triển khai phương pháp bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015 vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong các mộ Khoa học và Tự nhiên xã hội tại trường Hòa Nhơn 1. Chuẩn bị công tác sơ kết, rút kinh nghiệm qua 1 năm thực hiện thí điểm tại trường.
- Đổi mới phương pháp dạy học.
+ Tiếp tục tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và bộ tài liệu phương pháp dạy học các môn học của Bộ. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên nghiên cứu các chuyên san: “Tạp chí giáo dục Tiểu học”, “Tạp chí giáo dục”, “Giáo dục và thời đại”, thường xuyên truy cập thông tin trên mạng…để học tập và tham khảo thêm những nội dung bổ ích thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy.
+ Tập trung thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học. Tăng quyền tự chủ cho giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch theo buổi học, lựa chọn nội dung, yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình phụ trách, trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
+ Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy tích hợp và lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục Môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và phòng chống tại nạn thương tích qua các môn học.
+ Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh, giúp HS cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chu trọng nhận xét cụ thể gủa giáo viên về sự tiến bộ của học sinh hoặc những điểm học sinh cần cố gắng để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời. Đặc biệt học sinh lớp 1, khuyến khích giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm học sinh; nếu chấm điểm, GV không nên thông báo điểm số cho gia đình học sinh; GV tuyệt đối không có biểu hiện so sánh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào. 
+ Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào môn Khoa học, Tự nhiên xã hội. Chuẩn bị cho việc sơ kết thực hiện thí điểm phương pháp này tại trường qua 1 năm thực hiện. Tăng cường sử dung các phương pháp và hình thức dạy học mới đảm bảo phát huy được tính tích cực, chủ động, tự giác sáng tạo trong học tập của học sinh. Sử dụng triệt để, có hiệu quả các trang thiết dị dạy học hiện có và tăng cường làm mới đồ dùng dạy học để đáp ứng phục vụ tốt các hoạt động dạy học trên lớp. Việc đổi mới phương pháp dạy học phải đuỷocj thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, tránh hình thức, đối phó để nâng cao chất lượng học tập học sinh, giúp HS ngày càng  tự tin tham gia cac hoạt động học tập một cách nền nếp, hiệu quả.
+ GV cần đầu tư nghiên cứu thiết kế bài giảng và thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo hướng thích hợp nhất, phù hợp với từng đối tượng trong lớp. Đặc biệt phải phát huy tính sáng tạo, chủ động và tích cực của học sinh. Tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm để hổ trợ nội dung và phương pháp dạy học Tiểu học. Làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia tốt các hội thi như Ngày hội học sinh tiểu học, Giảng Toán, Tiếng Anh qua mạng, Tin học trẻ, giao lưu Toán tuổi thơ, liên hoan tiếng hát dân ca cho giáo viên và HS cấp tiểu học, chuẩn bị Liên hoan đàn Piano kĩ thụt số dánh cho GV và HS tiểu học cấp Thành phố…
+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn; phân tích xử lý kết quả học tập của học sinh sau các kì kiểm tra, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tăng cường công tác bồi dưỡng và phụ đạo học sinh trong các tiết học, buổi học tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đại trà.
+ Thực hiện tốt công tác bàn giao chất lượng học tập của học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, lập biên bản bàn giao cụ thể, lưu vào hồ sơ từng lớp và hồ sơ quản lý chuyên môn. Trên cơ sở bàn giao chất lượng, giáo viên xác định phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp. Giáo viên có trách nhiệm định kỳ, hằng tháng đánh giá kết quả phấn đấu học tập của học sinh, đề ra các giải pháp xử lý nâng cao chất lượng đối với HS có học lực yếu, học sinh có nguy cơ bỏ học. Đảm bảo chất lượng học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Phối hợp với THCS trên địa bàn cùng nghiệm thu, bàn giao chất lượng HS lên lớp 6.
+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24/CT-TU của Thành uỷ Đà Nẵng và Nghị quyết 06/NQ-HU của Huyện uỷ Hoà Vang về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên đại bàn Huyện. Tổ chức điều tra rà soát những đối tượng học sinh trong diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo đặc biệt để có những hình thức hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có điều kiện tham gia học tập.
+ Làm tốt công tác giáo dục đối với học sinh khuyết tật theo quy định.
- Xây dựng nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức:
Chỉ tiêu 100% học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ HS. Tiếp tục chỉ đạo cho toàn thể GV tổ chức cho học sinh nắm được 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học mà Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT đã quy định. Thực hiện việc dạy đúng, đủ nội dung, chương trình phân môn Đạo đức để thông qua đó giáo dục cho HS về hành vi giao tiếp, ứng xử đúng mực với môi trường và đối tượng giao tiếp phù hợp, lễ phép, thân ái, tự tin và hồn nhiên của tuổi thơ. Tổ chức phong phú các hoạt động NGLL, đồng thời phối hợp tốt với Hội đồng Đội thực hiện chương trình rèn luyện đội viên cùng góp phần bồi dưỡng nhân cách học sinh Tiểu học. Chú trọng rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua nội dung giáo dục đạo đức, tích hợp lồng ghép trong các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
- Củng cố duy trì thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
*Chỉ tiêu phấn đấu:
+ 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.( sinh năm 2007)
+ 100% trẻ 6-14 tuổi được đến trường.
+ 98 % trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình cấp Tiểu học.
+ Không có học sinh bỏ học.
+ Đối với trẻ phát triển bình thường, sau quá trình một năm học, các em phải đạt được chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Không còn người mù chữ trong độ tuổi quy định.
* Giải pháp:
+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2013 ngay sau khi kết thúc năm học.
+ Tiếp tục điều tra, nắm thật chính xác và cập nhật kịp thời trẻ trong độ tuổi từ 6-14 tuổi. Làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
+ Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và phát huy chất lượng PCGDTH- Đ ĐT ở địa phương.
+ Triển khai thực hiện Thông tư 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra công nhận PCGDTH và PCGDTH-ĐĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT.
+ Thực hiện tốt việc đối chiếu, xác lập hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi hoàn thành vào tháng 9. Chủ động phối hợp với trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn. Mầm non Hòa Nhơn và THCS Phạm Văn Đồng hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập tại địa phương chuẩn bị cho công tác kiểm tra của Huyện và Thành phố một cách hiệu quả.
+ Duy trì tốt sô lượng HS khuyết tật học hoà nhập, không để trẻ em từ 6-14 tuổi ở ngoài nhà trường, phối hợp với Hội khuyến học xã và Tầm nhìn thế giới tiếp tục tài trợ học bổng để giúp đỡ các em có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn được học tập tốt hơn.
+ Giáo viên có trách nhiệm quản lý, duy trì sĩ số học sinh, tuyệt đối không để học sinh bỏ học. Nếu để học sinh bỏ học xảy ra Gv đó coi như không hoàn thành nhiệm vụ.
+ Tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo PCGD cấp xã chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra định kỳ hằng năm về công tác PCGDTH-ĐĐT để đề nghị Huyện kiểm tra công nhận. . Triển khai và sử sụng phần mềm quản lý số liệu về PCGDTH.
+ Phối hợp với các trường mầm non thực hiện tốt công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.
- Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.
+ Tổ chức quán triệt Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 ban hành về tiêu chuẩn đánh giá công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trưởng tiểu học đạt chuẩn Quốc gia đến toàn thể CC-VC. Trên cơ sở đó rà soát đối chiếu tình hình thực tế của đơn vị với với 5 chuẩn được quy định xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể.
+ Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng trường Chuẩn. Phấn đấu duy trì chuẩn Quốc gia mức 1 và từng bước phấn đấu chuẩn Quốc gia mức 2.
+ Đối với công tác kiểm định chất lượng nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch tự đánh giá tại đơn vị cụ thể, tiến hành đánh giá và xác lập minh chứng, hồ sơ cụ thể. Phấn đấu đạt kiểm định chất lượng ở cấp độ 2.
- Tổ chức tốt các hoạt đông ngoài giờ lên lớp.
+ Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, nâng cao chất lượng công tác Đội thiếu niên và nhi đồng: Chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động Đội. Tăng cường xây dựng nền nếp học tập và sinh hoạt ngoài giờ một cách hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách trong việc tổ chức các hoạt động Đội. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang Xanh-Sạch-Đẹp, chấp hành ATGT, phòng chống dịch bệnh…cần củng cố các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ em hát dân ca, thể dục thể thao, xây dựng đội cờ đỏ, đội ATGT.
+ Tăng cường công tác truyền thông của Đội, tổ chức hoạt động, chụp hình và gửi tin về Hội đồng đội Huyện và đưa lên website của đơn vị. Các hoạt động tổ chức tại trường phải được xây dựng kế hoạch và báo cáo về Hội đồng đội trước khi tổ chức.
- Công tác giáo dục thể chất và y tế trường học:
*Giáo dục thể chất: Tổ chức dạy học tốt bộ môn Thể dục chính khóa và tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng trong nhà trường. Làm tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh tham dự hội thi các cấp đạt hiệu quả.
*Công tác Y tế học đường, phòng chống dịch bệnh: Củng cố lại Ban chỉ đạo y tế trường học, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách cụ thể. Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho HS theo dõi sức khỏe và thể lực cho HS theo quy định, mua sắm, trang bị các loại thuốc men, dụng cụ y tế để sơ cấp cứu ban đầu cho HS theo quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh tại đơn vị.
Phối hợp với Y tế làm tốt công  tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong PHHS và HS, Phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.
- An toàn giao thông:
 Tổ chức tốt công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, tuyên truyền cho HS và PHHS đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 100% HS trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Nhiệm vụ 3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBCC về vị trí, vai trò của mình trong công tác giáo dục.
- Bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ CBGV theo quy định về chuẩn nghiệp vụ giáo viên Tiểu học, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại hằng năm,yêu cầu cán bộ quản lý và giáo viên xây dựng kế hoạch phấn đấu bản thân theo nội dung của Chuẩn đã quy định, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên cụ thể, lựa chọn giáo viên cốt cán, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt để cùng BGH bồi dưỡng cho GV trong năm. Khi tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên từ tổ chuyên môn đến trường cần chú ý chuẩn bị nội dung cụ thể có sự chỉ đạo sâu sát của BGH hoặc tổ trưởng chuyên môn để việc tổ chức các chuyên đề đạt hiệu quả cao.
- Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (Ban hành theo Thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 8/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012.
- Tăng cường công tác thao giảng, dự giờ, ở Tổ chuyên môn, ở Trường để giáo viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau. Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/ năm (Trong đó có 1 tiết bài giảng điển tử). Lập kế hoạch dự giờ học hỏi đồng nghiệp 20 tiết/ năm không kể số tiết dự thảo giảng của tổ, chuyên đề của trường. kế hoạch dự giờ phải chi tiết ghi rõ thời gian, địa điểm lớp nào, bài gì, tên giáo viên dạy. Chú ý kế hoạch dự giờ phải công khai và báo trước cho GV được dự. Đẩy mạnh phong trào dự giờ học hỏi tại đơn vị, tuyệt đối không mang tính đối phó, hình thức, chép cho đạt chỉ tiêu.
- Tiếp tục bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý, chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng. Nhà trường sẽ tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra từ các tổ chuyên môn đến BGH nhà trường, chú trọng kiểm tra về chất lượng học tập của học sinh, lấy hiệu quả để đánh giá CBCC. Sau kiểm tra đều phải tư vấn rút kinh nghiệm đối với đội ngũ để ngày càng tiến bộ hơn.
- Duy trì và củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán của trường, của tổ nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên. Tăng cường bồi dưỡng sinh hoạt của các tổ chuyên môn theo hướng chuyên đề.
- Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo như Quyết định 1866 và Chỉ thị 04 của UBND Thành phố về tăng cường kỳ luật kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ CC-VC ngày càng trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công việc và làm việc có hiệu quả..
- Triển khai Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông. Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT.
- Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cho chương trình Tiếng Anh mới theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ.
- Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, thực hiện có hiệu quả ngày pháp luật tại đơn vị.
- Đẩy mạnh phong trào viết và áp dụng SSKN tại đơn vị, Phấn đấu cuối năm đạt ít nhất 10 đề tài xếp loại đạt yêu cầu cấp Huyện.
Nhiệm vụ 4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.
- Thực hiện công tác thu -chi tài chính đúng quy định, đúng nguyên tắc, đảm bảo tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính được phân bổ, giúp cho hoạt động giáo dục nhà trường được tổ chức tốt-hiệu quả. Tuyệt đối không để tình trạng lạm thu diễn ra trong nhà trường.
- Rà soát học sinh trong độ tuổi để xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp hợp lí, phù hợp với thực tế. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đảm bảo kế hoạch Huyện giao.
- Tham mưu đề xuất với UBND xã về chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới, quy hoạch bố trí đất cho các điểm trường. Tăng cường công tác tham mưu với PGD để hoàn thiện cơ sở vật chất trường học như là nâng tầng 3 phòng học, xây dựng nhà đa năng. nhà thường trực, kho lưu trữ, phòng mỹ thuật, phòng giáo viên… đáp ứng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức 2 trong năm 2015. Lập tờ trình đề xuất thanh lý 2 phòng học cấp 4 và các nhà vệ sinh đã xuống cấp tại điểm trường Thạch Nham để cảnh quang thêm đẹp.
- Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất hằng năm, đảm bảo trường học khang trang, sạch đẹp. Tuyệt đối không đẻ xảy ra tình trạng mất vệ sinh trong trường học.
- Thường xuyên kiểm tra đối chiếu bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác dạy học trên lớp đạt hiệu qủa.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường ngày hiệu quả hơn.
5. Tổ chức thực hiện:
- Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học học này đến toàn thể CC-VC trong cuộc họp hội đồng giáo dục và niêm yết công khai kế hoach cụ thể.
- Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng, trưởng các đoàn thể căn cứ trên kế hoach này xây dựng kế hoạch thực hiện năm học một cách cụ thể.
- Căn cứ theo kế hoạch này Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng học kỳ và hằng tháng cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên.
- Tổ Kiểm tra nội bộ của trường phát huy vai trò trách nhiệm, xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ năm học đạt hiệu quả.
- Hội đồng thi đua khen thưởng của trường xây dựng kế hoạch thi đua cho năm học, thực hiện việc giám sát thực hiện nhiệm vụ năm học một cách chặt chẽ, để đánh giá thi đua một cách công bằng, khách quan. Đề xuất khen thưởng kịp thời tạo động lực thúc đẩy đội ngũ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Tổ chức đánh giá sơ kết hoạt động hằng tháng, học kỳ và năm học theo quy định.
6. Lộ trình thực hiện:
Tháng                                                   Nội dung công việc
 
8/2013
 
- Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè 2013 cho CBQL và GV
- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013; triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.
- Hoàn thành công tác tuyển sinh, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.
- Phân công nhiệm vụ cho CC-VC năm học 2013-2014, sắp xếp thời khóa biểu.
- Tựu trường, giảng dạy Tuần thứ 1, 2 của chương trình và chuẩn bị khai giảng năm học mới.
- Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2013-2014
- Hội nghị triển khai quy chế chuyên môn. Tổ chức các chuyên đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
- Tham gia tập huấn ứng phó với biến đổi khí hậu, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
- Tham gia tập huấn và triển khai chuyên đề “Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
- Tổng kết ALM.
9/2013 - Tổ chức ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường Khai giảng năm học mới 2013-2014 (5/9), tháng An toàn giao thông.
- Triểm khai kế hoạch năm học 2013-2014. Nắm tình hình chất lượng học tập và giao nhiệm vụ cho giáo viên tăng cường công tác phụ đạo nâng cao chất lượng.
- Triển khai công tác y tế học đường, công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ chức phối hợp với trạm y tế xã tẩy giun, khám bệnh cho học sinh.
- Tổ chức Hội nghị CC-VC và Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh, đại hội liên chi đội, Chi Đoàn.
- Xây dựng nền nếp học tập, sinh hoạt ở các điểm trường.
- Thực hiện việc điều tra đối chiếu học sinh trong độ tuổi, xác lập hồ sơ chuẩn bị kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
- Triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ...
- Tổ chức cho HS tham gia Violympic (giải toán qua mạng) vòng 1,2,3
- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các khối 3,4,5. Bồi dưỡng môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Viết chữ đẹp ở các khối lớp 3, 4, 5, bồi dưỡng dự thi HKPĐ và các môn năng khiếu dự thi Ngày hội HSTH. Bồi dưỡng tiếng hát dân ca cho HV và HS tham gia dự thi Thành phố.
- CBQL  và giáo viên tham gia tập huấn Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới. Giáo dục kỹ năng sống cho HS tiểu học, giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.
- Trường tổ chức các hoạt động vui hội Trung thu
- Tham dự tổng kết HKPĐ năm học 2012-2013 và triển khai giải Thể thao học sinh năm học 2013-2014.
- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
 
10/2013
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Tham gia Bồi dưỡng năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học.
- Tham dự chuyên đề Nâng cao chát lượng dạy học môn Âm nhạc cấp Tiểu học
- Triển khai chuyên đề mô hình trường học mới tại trường.
- Chuẩn bị kiểm tra công nhận định kì PCGDTH-ĐĐT-XMC.
- Tổ chức bồi dưỡng giải Thể thao học sinh và tham gia thi ở cụm.
- Ôn tập và kiểm tra định kì giữa kì I.
- Kiểm tra toàn diện giáo viên và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Triển khai các chuyên đề do PGD tổ chức.
- Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
 
11/2013
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Xử lý chất lượng GHKI.
- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường
- Sơ kết thi đua đợt 1.
- Kiểm tra việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng; Đổi mới PPDH, tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong các môn học.
- Tham gia giải Thể thao học sinh cấp Huyện, Thành phố.
-  Khảo sát đột xuất chất lượng học sinh.
- Kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.
- Tham gia chuyên đề câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường tiểu học.
- Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tham gia tập huấn về kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh ở Tiểu học.
- Triển khai các chuyên đề do PGD tổ chức.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
 
12/2013
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Tham gia liên hoan Tiếng hát dân ca giáo vien và HS tiểu học cấp Thành phố.
- Tham gia Giải thể thao học sinh cấp thành phố (từ tháng 12/2013 đến tháng 4/2014).
- Ôn tập và Kiểm tra định kì cuối kì I.
- Kiểm tra công tác ôn tập CKI, kiểm tra chuyên đề khác và kiểm tra toàn diện theo kế hoạch..
-  Chuẩn bị cho công tác kiểm tra đánh giá Kiểm định chất lượng
- Tham dự tổng kết 10 năm xây dựng thư viện theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
01/2014 - Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày học sinh, sinh viên
- Sơ kết thi đua HKI, sơ kết Học kì I.
- Họp PHHS cuối HKI.
- Tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện.
- Tham dự và tổ chức chuyên đề do PGD tổ chức.
- Kiểm tra toàn diện  và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
02/2014 - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân.
- Kiêm tra nắm tình hình trước và sau Tết Nguyên Đán.
- Tham dự Olympic các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Viết chữ đẹp ở các khối lớp 3, 4, 5 cấp Huyện.
- Tham dự chuyên đề “Phương pháp bàn tay nặn bột”cấp Tiểu học.
-  Khảo sát đột xuất chất lượng học sinh.
- Kiểm tra ứng dụng mô hình trường học mới ở lớp 2.
- Kiểm tra toàn diện  và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
 
3/2014
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3.
- Tham gia Ngày Hội học sinh Tiểu học cấp Thành phố.
- Ôn tập và Kiểm tra định kì giữa kì II.
- Sơ kết thi đua đợt 3.
- Thi Tin học trẻ cấp huyện.
- Kiểm tra hoạt động NGLL, tình hình sử dụng phòng chức năng, thư viện…
 - Tổ chức chuyên đề tại trường.
- Kiểm tra công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 tại các tổ chuyên môn. Kiểm tra ứng dụng mô hình trường học mới ở lớp 2. Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
 
4/2014
 
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
- Tham gia thi Hội thi Tin học trẻ cấp Thành phố.
- Chuẩn bị cho Sở, PGD kiểm tra công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 tại các trường Tiểu học.
-  Khảo sát đột xuất chất lượng học sinh.
- Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
 
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.
 
5/2014
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
- Ôn tập và kiểm tra định kì cuối năm các khối lớp và xét hoàn thành chương trình Tiểu học lớp 5.
- Làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học năm 2013 - 2014.
- Tổng kết thi đua và tổng kết năm học.
- Hoàn thành báo cáo chỉ tiêu thi đua và các biểu mẫu thống kê gửi về Phòng GD&ĐT.
- Bế giảng năm học 2013-2014
 
6/2014
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.
- Triển khai Kế hoạch sinh hoạt hè 2014.
- Chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 1
 
Trên đây kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, yêu cầu toàn thể CC-VC của nhà trường nghiêm túc thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2013-2014.
 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- PGD (để báo cáo);
- HĐLT (để thực hiện);
- Ban đại diện CMHS (để phối hợp);
- Lưu: VT.

                                                                               Lê Thị Bích Liên 

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Bích Liên-HT

Nguồn tin: Trường TH số 1Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 4973

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39660

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3847163

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ