21:05 EDT Thứ hai, 14/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Truyền thống nhà trường

Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Trước đây trường mang tên trường tiểu học Hòa Nhơn nhưng đến năm 1997 do quy mô trường lớp quá đông học sinh, địa bàn rộng nên được chia tách thành hai trường theo quyết định số 188/GD&ĐT ngày 01 tháng 7 năm 1997...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Lịch công tác của nhà trường

Kế hoạch tháng 5/2014

Thứ ba - 06/05/2014 22:08
Kế hoạch tháng 5/2014

Kế hoạch tháng 5/2014

Kế hoạch công tác tháng 5/2014

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN HOÀ VANG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN                                 
              
               Số : 46 /KH-HN1          Hoà Nhơn, ngày  5 tháng 4 năm 2014

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2014

 
 
 

    I- CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Triển khai tháng hành động vì trẻ em, kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Lập kế hoạch giáo dục năm học 2014-2015, phân công chuyên môn năm học 2014-2015.
- Tổ chức ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II, xét hoàn thành chương trình Tiểu học. Ghi điểm, nhận xét vào học bạ học sinh (chú ý không để sai sót). Khảo sát chỉ số đọc hiểu cho  học sinh lớp 5.
- Kiểm tra công tác ôn tập kiểm tra CHKII, kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ chuyên môn, của giáo viên, việc xét hoàn thành chương trình tiểu học và tiến hành tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học.
- Quản lý tốt học sinh, không để kẻ xấu lợi dụng bắt cóc trẻ em. Tuyên truyền học sinh không tắm sông, suối, không chơi trò chơi nguy hiểm, không sử dụng đồ chơi “bom nổ” của Trung Quốc.
- Chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 1 và phổ cập GD năm 2014-2015.
- Tổng kết thi đua cuối năm. Nộp hồ sơ thi đua năm học 2013-2014 về PGD.
- Thống kê và báo cáo tổng kết cuối năm học.
- Tổ chức bàn giao học sinh lớp 5 lên THCS. Tổ chức bàn giao học sinh lớp dưới lên lớp trên. (Chú ý bàn giao danh sách và biên bản, trong biên bản thể hiện rõ số lượng học sinh, chất lượng học sinh; cần tập trung phân tích kỹ năng đọc, viết, tính toán của học sinh, hoàn cảnh gia đình…) Hồ sơ bàn giao được photo gửi về Cô Giang 1 bộ/lớp.
- Họp PHHS cuối năm.
- Tổ chuyên môn, các đoàn thể tổ chức đánh giá tổng kết cuối năm.
- Tổng kết, bế giảng năm học và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương (Giáo viên lưu ý duy trì nền nếp sau khi kiểm tra, cần tiếp tục phụ đạo cho HS yếu sau khi kiêm tra. GV dặn dò học sinh tham gia Lễ bế giảng năm học một cách đầy đủ.) Hoàn thành các khoản thu nộp cho nhà trường. Hoàn chỉnh việc nộp các giáo án điện tử theo đúng số lượng đã đề ra.
- Đánh giá công chức, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cuối năm (Xuất sắc. khá, trung bình, yếu). Xét thuyên chuyển công chức-viên chức (nếu có)
- Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC, Kiểm định chất lượng giáo dục. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29 về 5 xây, 3 chống và Chỉ thị 24 của Thành ủy giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
- Thực hiện tốt công  tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh Tăng cường chăm sóc cây cảnh, vệ sinh trường lớp.
- Bàn giao toàn bộ SGK, thiết bị, đồ dùng dạy học cho thư viện (có biên bản cụ thể). Thư viện tập hợp thống kê và báo cáo cho Hiệu trưởng. Thư viện tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm, lưu trữ đầy đủ hồ sơ.
- Triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh yếu trong hè.
- Phân công trực hè, bảo quản cơ sở vật chất trong dịp hè. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất phòng chống cháy nổ.
I.      CÔNG TÁC CỤ THỂ.
1.     Hiệu trưởng: Chỉ đạo tổ chức tốt việc ôn tập kiểm tra định kỳ cuối HKII.
-         Tổng kết phong trào thi đua năm học.
-         Tổ chức tổng kết, bế giảng năm học.
-         Phân công chuyên môn năm học 2014-2015.
-         Đánh giá CBCC cuối năm, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Quy hoạch cán bộ kế cận năm 2014.
-         Xây dựng kế hoạch họp PHHS cuối năm.
-         Hoàn thành báo cáo tự kiểm định chất lượng gửi về PGD.
-         Kiểm tra hồ sơ sổ sách và ký học bạ năm học.
2.     Phó hiệu trưởng
-         Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ II và xét hoàn thành chương trình tiểu học.
-         Chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổng kết công tác chuyên môn. Cùng HT tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học.
-         Cùng với Hiệu trưởng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết, bế giảng năm học.
-         Kiểm tra HSSS và phê ký học bạ.
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1, thu nhận hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra trình Hiệu trưởng ký duyệt. Biên chế học sinh lớp 1, đối chiếu với danh sách học sinh với danh sách điều tra độ tuổi để nắm số lượng tỷ lệ tuyển sinh báo cáo về PGD.
- Thống kê kết quả kiểm tra, các loại biểu mẫu để báo kịp thời về PGD.
- Cùng với Hiệu trưởng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết bế giảng năm học.
- Chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè cho giáo viên và kế hoạch phụ đạo học sinh hè 2014 nộp PGD.
3. Công đoàn:
- Hoàn chỉnh tiêu chí thi đua đợt 4. Tổng kết phong trào thi đua cuối năm.
- Ổn định hồ sơ chuẩn bị cho công tác kiểm tra thi đua cuối năm.
- Tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn trong năm.
- Chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Vận động CBCC ủng hộ các khoản đóng góp theo sự chỉ đạo của ngành.
4. Đoàn thanh niên - Đội thiếu niên – Sao nhi đồng.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội và ngày sinh nhật Bác Hồ.
- Tham gia tốt các phong trào do Phòng chỉ đạo.
- Tổng kết phong trào thi đua các Chi đội – Sao.
- Tổng kết hoạt động của chi đoàn trong năm.
- Chuẩn bị các điều kiện để tổng kết bế giảng năm học như trang trí, chuẩn bị cờ, hoa, đội trống, hát Quốc ca...
- Tuyên truyển phòng chống dịch bềnh và không chơi trò chơi nguy hiểm có xuất xứ từ Trung Quốc như “Bom nổ”.
5. Tổ trưởng chuyên môn:
- Tăng cường các biện pháp ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II đạt hiệu quả.
- Tổng kết phong trào thi đua ở tổ, đề xuất khen thưởng.
- Tổng kết hoạt động của tổ trong năm.
- Thảo luận công tác kiểm tra đánh giá học sinh trước khi vào sổ điểm cũng như học bạ của học sinh không để trường hợp sai sót xảy ra.
- Dự kiến một số công tác chuẩn bị cho năm đến để phổ biến với PHHS cuối năm.
- Tổng hợp báo cáo thống kê các biểu mẫu kịp thời.
- Bàn giao hồ sơ tổ chuyên môn năm 2013-2014 về PHT.
6. Giáo viên:
- Tiến hành ôn tập, kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch.
- Thống kê kết quả, tổng kết lớp theo kế hoạch. Tuyên truyển phòng chống dịch bềnh và không chơi trò chơi nguy hiểm có xuất xứ từ Trung Quốc như “Bom nổ”.
- GVCN chịu trách nhiệm chính trong việc ghi sổ học bạ cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh hoàn chỉnh các khoản thu nộp cho nhà trường.
- Thực hiện đánh giá công chức, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVTH cuối năm.
- Nộp các biểu mẫu tổng kết cho nhà trường.
* Hồ sơ giáo viên nộp cho Cô Giang: (Nộp trước khi họp PHHS được PHT duyệt)
- Bảng tổng kết lớp.
- Danh sách học sinh lên lớp.
- Danh sách học sinh thi lại.
- Danh sách học sinh đề nghị khen thưởng.
- Sổ điểm.
- Danh sách và biên bản bàn giao học sinh.
7. Hành chính – Tài vụ:
- Chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 1 ( Cô Hoa liên hệ trường Mầm non Hòa Nhơn để chuẩn bị công tác tuyển sinh)
- Chuẩn bị các điều kiện để tổng kết bế giảng năm học, mua giấy khen, phần thưởng, trang trí...
- Tổng kết công tác tài chính trong năm học, tận thu các khoản theo quy định.
- Văn thư sắp xếp lại hồ sơ sổ sách năm học 2013-2014 khoa học. Tham mưu với HT phân công trực hè theo quy định.
8. Thư viện, thiết bị- Cơ sở vật chất:
- Tổng kết đánh giá hoạt động thư viện trong năm.
- Kiểm kê lại tài sản Thư viện, hướng dẫn bàn giao Đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo...( Thống kê số lượng đồ dùng bị hư hỏng, rách nát...nếu có).
- Tổng kết lập danh sách giáo viên sử dụng tốt đồ dùng dạy học, giáo viên quan tâm đến phong trào đọc sách của học sinh, giáo viên làm nhiều đồ dùng dạy học nhất, giáo viên đọc sách, báo, tài liệu tham khảo...báo cáo cho Hiệu trưởng.
- Tổ chức bàn giao sách , thiết bị năm học 2012-2013, tập hợp thống kê và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.
- Bảo vệ cần tăng cường quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo trực 24/24 tuyệt đối không để xảy ra mất mác tài sản. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất phòng chống cháy nổ.
9. Y tế.
- Tổ chức cân đo cho HS.
- Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống các bệnh mùa hè, phòng chống dịch sởi…
- Tuyên truyền cho HS khám nha miễn phí tại bệnh viện Tâm Trí.
- Phối hợp với GVCN hoàn chỉnh và quản lý tốt sổ theo dõi thể lực học sinh.
III. LỊCH SINH HOẠT CỤ THỂ
 
Thứ Ngày Nội dung công việc
Năm 1/5 - Nghỉ lễ
Sáu 2/5 - Nghỉ lễ
Hai 5/5 - Tổ chức cho học sinh ôn tập kiêm tra HKII từ ngày 5/5-10/5 theo kế hoạch chuyên môn.
- Họp Chi bộ (15h)
Ba 6/5 - Học sinh ôn tập và kiểm tra theo kế hoạch
7/5 - 14h giao ban CTCĐ tại PGD.
- Kiểm tra công tác ôn tập kiểm tra định kỳ CHKII từ ngày (7-9/5).
- Họp Ban giám hiệu dự kiến phân công chuyên môn năm 2014-2015.
Năm 8/5 - Làm việc với trường Mầm Non Hòa Nhơn về việc bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1. (Giang, Hoa)
- Kiểm tra công tác dạy thêm học thêm tại các cơ sở, tổ chức, cá nhân (theo quyết định).
Sáu 9/5 - Kiểm tra Toán và Tiếng Việt – 14h chấm bài tập trung.(kể cả giáo viên bộ môn).
Bảy 10/5 - Tổ nộp báo cáo thống kê chất lượng cho PHT.
- Sơ kết Chỉ thị 03-CT/TƯ và họp Hội đồng giáo dục.
- Cô Hoa phát phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp và đánh giá công chức- viên chức năm 2013-2014 cho CC-VC.
Hai 12/5 - Học sinh học 1 buổi. 14h  họp tổ kiểm tra hồ sơ ở tổ.
- PGD kiểm tra công tác thi đua từ 13/5-17/5.
- Tổ kiểm tra hồ sơ giáo viên từ ngày 13/5 đến ngày 15/5.
- Thực hiện tuần hoàn thành chương trình giảng dạy và xét hoàn thành chương trình  Tiểu học (từ ngày 12/5 đến 17/5).
Ba 13/5 - Các trường Tiểu học hoàn thành thống kê chất lượng học sinh cuối năm báo cáo về PHD theo quy định.
- 14h. Họp tổ chuyên môn xếp loại thi đua, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và công chức, viên chức cuối năm nộp về cô Hoa tổng hợp báo HT. Tổ tổng hợp danh sách giáo viên dạy bài giảng điện tử kèm theo đĩa CD của tổ nộp về cô Giang.
- Khảo sát chỉ số đọc hiểu học sinh lớp 5 đối với các trường trong vùng dự án (từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2014);
- 14h họp ban đại diện cha mẹ học sinh trường. (BGH và văn phòng)
- Bộ phận tài vụ chuẩn bị phần thưởng cho học sinh. Cô Trinh và Cô Hoa phụ trách việc in giấy khen và ép Plastic. (Hoàn thành việc in giấy khen và phát cho giáo viên kiểm tra chậm nhất là ngày 20/5)
14/5 - Các tổ nộp hồ sơ kèm theo biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách về BGH (cô Liên tổ 2,3 cô Giang tổ 1,4,5).
- Các lớp bàn giao học sinh từ ngày 14/5-17/5/2014 và nộp biên bản bàn giao về PHT.
- 14h Họp Liên tịch bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi.
Năm 15/5 - Kiểm tra thẩm định hồ sơ Kiểm định các trường TH đăng ký đánh giá ngoài 02 ngày (theo Quyết đinh).
- 14h Xét hoàn thành chương trình tiểu học (cô Giang và tổ chuyên môn 5) và các tổ làm học bạ tập trung chiều 15, 16/5/2014.
- BGH kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên
Sáu 16/5 - Họp cán bộ phụ trách thi đua tại PGD 14h (CTCĐ)
- 14h Làm học bạ tập trung.
Bảy 17/5 - Họp liên tịch xếp loại thi đua đợt 4 và tổng kết công tác thi đua năm học, chuẩn bị tổng kết năm học.
CN 18/5 - 7h30. Họp PHHS toàn trường
Hai 19/5 - Tuần này học sinh học 1 buổi.
- Nộp danh sách học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học về PGD;
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 1 trường TH (theo quyết định).
- Kiểm kê và bàn giao sách thiết bị dạy học cho thư viện tử 19/5-23/5/2014 có biên bản cụ thể, cô Dung tổng hợp và báo cáo HT.
- Giáo viên cập nhật kết quả năm học và phần mềm VEMIS từ 19/5-23/5/2014 .
- 14h Tổng kết tổ chuyên môn.
Ba 20/5 - Nộp báo cáo tổng kết cuối năm học về PGD. (cô Liên)
- 14h Tổng kết chuyên môn trường. (PHT chủ trì)
21/5 - 14h tổng kết công đoàn kết hợp với đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.
Năm 22/5 - Các trường nộp hồ sơ thi đua về Phòng Giáo dục (cô Thư, cô Hoa)
- Tổ chức Hội thi về: Tiết kiệm điên và An toàn điện. Địa điểm  tai Trường THCS Nguyễn Phú Hường (8 giờ) ;
- Các trường cử người về Phòng GD&ĐT nhận giấy mời học sinh nhận thưởng 1/6.
- Ký học bạ lớp 5. (cô Giang)
Sáu 23/5 - Nộp phiếu đánh giá CBCC, chuẩn nghề nghiệp GVTH về PGD (Cô Hoa)
- Sáng gói và sắp xếp các đợt thưởng, chiều trang trí cho Lễ bế giảng và tổng kết năm học.
- Các trường tiểu học gửi báo cáo thống kê và hồ sơ trường về Phòng Giáo dục qua trang trao đổi nội bộ
Bảy 24/5 - 6h30 tổ chức lễ bế giảng và 14h tổng kết năm học.
Hai 26/5 -  Bàn giao học sinh lên THCS. (cô Giang và cô Hoa)
- Các trường nộp các bảng in thống kê và hồ sơ trường về Phòng Giáo dục. (cô Giang và cô Hoa)
- 14h Cô Giang, cô Dự, cô Hoa và giáo viên tổ 1 kiểm tra hồ sơ lớp 1 (ghi biên bản cụ thể)
Ba 27/5 - Tổ chức Lễ  Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2013-2014 tại huyện;
- Các trường nộp các bảng in thống kê và hồ sơ trường về Phòng Giáo dục
- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm các cơ sở, tổ chức, cá nhân (theo quyết định)..
- Ký học bạ Khối 1,2 (cô Liên)
- Cô Giang, cô Dự, cô Hoa sắp xếp biên chế học sinh lớp 1 năm 2014-2015 từ 27/5-29/5/2014. (có biên bản cụ thể)
28/5 - Ký học bạ K3, K4 (cô Giang)
Năm 29/5 - Kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị, PCCC.
- Nộp dữ liệu phân hệ học sinh về PGD (Cô Giang)
Sáu 30/5 - 8h Họp Hiệu trưởng. 14h Họp Hội đồng chuẩn bị kế hoạch chuyên môn hè.
 
   Nơi nhận:                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- PGD (để báo cáo)
- TTCM (để thực hiện)
- Trưởng các đoàn thể (để thực hiện)
- Lưu VP.
 
                                                                                                                                           Lê Thị Bích Liên

Tác giả bài viết: Thi Thị Hoa

Nguồn tin: Kế hoạch nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch, công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1387

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27155

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3834658

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ