21:24 EDT Thứ hai, 14/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu về trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Trường tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, địa bàn chiêu sinh của trường gồm … tổ dân cư của 9 thôn. Cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia(QG)...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Lịch công tác của nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2013

Thứ ba - 03/12/2013 03:21
Hinh minh họa

Hinh minh họa

I/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG THÁNG. - Tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. - Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới. - Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông và tháng khuyến học trong nhà trường. Dạy ATGT cho HS khối 2,3,4,5 váo tiết SHL.100%GV và HS đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HÒA VANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
              
               Số : ……./KH-HN 1                         Hoà Nhơn, ngày 1  tháng 09 năm 2013

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2013

 
I/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG THÁNG.
- Tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9.
- Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới.
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông và tháng khuyến học trong nhà trường. Dạy ATGT cho HS khối 2,3,4,5 váo tiết SHL.100%GV và HS đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông.
- Xây dựng các nề nếp dạy & học. Sinh hoạt giữa giờ...Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, trang trí lớp học. Chú ý đánh giá học sinh lớp 1.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học, giờ học đóng cổng, không để người lạ mặt vào trường- GV quán triệt HS “nới không với người lạ”
- Hội nghị CC-VC, đăng ký thi đua đầu năm học. Đại hội chi đoàn, Chi đội, chuẩn bị đại hội Liên chi đội.
- Kiểm tra nền nếp ở các khu vực (Cô Quyên). Năm tình hình chất lượng các lớp và giao nhiệm vụ, ký cam kết nâng cao chất lượng học sinh. Kiểm tra toàn diện GV thuộc tổ chuyên môn 5. Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm học của GV và tổ chuyên môn. (BGH) Kiểm tra tình hình thu các khoản đầu năm học trong nhà trường. Kiểm tra việc sử dụng các công trình vệ sinh. (cô Trinh, Hoa) Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, đồ dùng dạy học ở các lớp. (Cô Dung)
- Triển khai các kế hoạch của chuyên môn.
- Tổ chức giải Toán qua mạng Interrnet. (Vòng 1,2,3)
- Họp PHHS giỏi triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ngay trong tháng 9, bên cạnh đó triển khai các giải pháp phụ đạo học sinh yếu nâng cao chất lượng đại trà. Bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp, HKPĐ, Tin học trẻ không chuyên, Anh văn.
- Hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Báo cáo thống kê đầu năm học.
- Chỉ đạo thực hiện công tác điều tra phổ cập giáo dục. Xác định cụ thể HS khuyết tật tại địa bàn, HSKT ra lớp có xác nhận của y tế.
- Triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, Sốt xuất huyết năm 2013. Tuyên truyền 100% HS tham gia bảo hiểm y tế. Tổ chức tốt việc tẩy giun, khám sức khỏe định kỳ cho HS.
- Triển khai công tác kiểm định chất lượng.
- Họp xét hết tập sự cho cô Yến.
II/ NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ.
1.     Hiệu trưởng:
- Bố trí phân công lao động cho năm học. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014.
- Lên kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới, Hội nghị CC-VCđầu năm, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức đại hội xây dựng nghị quyết hoạt động.
- Chỉ đạo công tác kiểm tra việc xây dựng kế hoạch cũng như các hoạt động của CC-VC.
- Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ tuyển sinh, phổ cập giáo dục. Điều tra cập nhật bổ sung trẻ 6-11 tuổi. lập danh sách HS theo mẫu phổ cập. Lập danh sách học sinh đi học nơi khác và nơi khác đến học tại trường.
2. Phó hiệu trưởng
- Xây dựng và triển các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đã được phân công. Thăm lớp nắm tình hình chất lượng các lớp, tổ chức cho GV ký cam kết nâng cao chất lượng. giao nhiệm vụ cho các tổ, các lớp xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cho thời gian đến. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Cùng với HT và tổ kiểm tra nội bộ tiến hành kiểm tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.
- Có kế hoạch chỉ đạo hội thi HKPĐ, bồi dưỡng viết chữ đẹp.
3. Công đoàn:
- Xây dựng kế hoạch thi đua, phát động phong trào thi đua, xây dựng mẫu đăng ký thi đua đầu năm, tập hợp đăng ký thi đua .
- Vận động đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên cũng như trường đề ra.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị CC-VC đầu năm.
          4. Đoàn thanh niên:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động chi đoàn, ổn định nề nếp sinh hoạt. Dự kiến công tác chuẩn bị đại hội Liên chi đội. Ổn định nền nếp sinh hoạt giữa giờ, nền nếp sắp hàng ra vào lớp, ra về trật tự, an toàn. (Đ/c Bí thư chi đoàn phụ trách nền nếp sinh hoạt, ra về tại điểm trường Phú Hòa)
- Kiểm tra nền nếp, tác phong của đội viên và sao nhi đồng.
5.     Đội thiếu niên-Sao nhi đồng:
- Ổn định nề nếp sinh hoạt cho học sinh. Lên kế hoạch cho các lớp đại hội chi đội tiến tới đại hội liên chi đội.
- Kiểm tra tư cách học sinh, xây dựng nền nếp học tập, sinh hoạt, ra, vào lớp. Phối hợp với GVTD tổ chức HKPĐ cấp trường.
- Tuyên truyền công tác phòng chống dich Tay chân miệng, sốt xuất huyết. Hướng dẫn cho học sinh sử dụng nhà vệ sinh, kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
- Tổ chức ký cam kết về việc thực hiện an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trong học sinh và giáo viên.
- Xây dựng đội trực nhật, trực công trình phụ và chăm sóc cây cảnh trong nhà trường và các đội theo dõi nền nếp sinh hoạt, học tập...
- Tổ chức phát động thi đua trong các Chi dội, Sao nhi đồng có hình thức khen thưởng động viên kịp thời.
          6. Tổ trưởng chuyên môn: Xây dựng kế hoạch hoạt động phấn đấu của tổ trong năm học, kế hoạch kiểm tra tổ viên, kế hoạch triển khai chuyên đề ở tổ và các kế hoạch khác... trình Ban giám hiệu kiểm tra. Nắm chất lượng đầu năm, lập danh sách học sinh giỏi cũng như học sinh yếu, học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn ...Từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh. Giao nhiệm vụ nâng cao chất lượng cho giáo viên các lớp một cách cụ thể.
          Tổ chức cho GV đăng ký thi đua năm học. Tổ chức sinh hoạt và củng cố chuyên đề ở tổ.
          7. Giáo viên:
- Ổn định nề nếp dạy- học, thực hiện chương trình đúng quy định, xử lý chất lượng học tập của học sinh qua khảo sát chất lượng đầu năm. Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Lập danh sách học sinh giỏi, học sinh yếu, để bồi dưỡng, phụ đạo nâng cao chất lượng.
- Lập kế hoạch phấn đấu thi đua trong năm học đăng ký với trường, thực hiện việc trang trí lớp học, xây dựng lớp học Xanh-Sạch-Đẹp.
- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp thăm gia đình học sinh, nắm điều kiện, hoàn cảnh học sinh đề có biện pháp giúp đỡ.
- Lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Tay-Chân-Miệng, Sốt xuất huyết, tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu 100%, 100% HS đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
8. Thư viện:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm, trọng tâm hằng tháng. Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng sách, thiết bị đồ dùng dạy học, kế hoạch phục vụ tại các điểm trường.
- Kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh đầu nắm, kiểm tra đồ dùng, thiết bị dạy học.
- Phân phối các đồ dùng mới bổ sung cho các lớp.
- Hoàn chỉnh việc cập nhật chương trình quản lý thiết bị thư viện nộp về PGD đúng thời gian.
9. Văn phòng
- Chuẩn bị công tác báo cáo tài chính. Củng cố công tác công khai tài chính hằng quý.
- Báo cáo thông kê đầu năm, hồ sơ trường đầu năm.
- Thực hiện công tác phổ cập năm 2013.
- Cập nhật số liệu, cùng với Thầy Thuấn thực hiện công  tác PCGD.
- Báo cáo nhanh tình hình khai giảng về PGD vào lúc 8h00 ngày 5/9/2013.
- Thực hiện tốt công tác y tế học đường.
- Kiểm tra CSVC, kiểm tra nhà vệ sinh thường xuyên.
10. PHHS:
Tổ chức hội nghị PHHS trường.
III/ LỊCH SINH HOẠT TRONG THÁNG.
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 2/9 Nghỉ lễ
Ba 3/9 Họp nắm tình hình chuẩn bị khai giảng của các bộ phận được phân công.
4/9 Thi giải toán qua mạng interrnet. (Vòng 1)
PGD kiểm tra nắm tình hình chuẩn bị khai giảng.
14h Hoàn thành trang trí khai giảng.
Năm 5/9 Khai giảng năm học mới 2013-2014. (7h)
Báo báo nhanh tình hình khai giảng 9h (Cô Hoa)
15h30 họp chi bộ.
Sáu 6/9 Giao ban TPT tại PGD 8h
Nộp kế hoạch 2013-2014 về PGD (cô Liên)
14h giao ban Kế toán tại PGD.
Bảy 7/9 Họp hội đồng giáo dục.
Hai 9/9 GV Tiếng Anh dự họp tại An Phước (14h)
Kiểm tra nền nếp ở các điểm trường.
Nắm tình hình chất lượng các lớp, ký cam kết nâng cao chất lượng.
Ba 10/9 Giao ban CTCĐ tại PGD (14h)
Kiểm tra nền nếp ở các điểm trường.
Nắm tình hình chất lượng các lớp, ký cam kết nâng cao chất lượng.
11/9 Nắm tình hình chất lượng các lớp, ký cam kết nâng cao chất lượng.
Huyện Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Hòa Nhơn (Trinh )
Năm 12/9 Nắm tình hình chất lượng các lớp, ký cam kết nâng cao chất lượng.
Thi giải Toán qua mạng vòng 2
Sáu 13/9 Nắm tình hình chất lượng các lớp, ký cam kết nâng cao chất lượng.
14h Hội nghị liên tịch
Bảy 14/9 Hội nghị CC-VC ở các tổ chuyên môn
Hai 16/9 Kiểm tra tình hình thu các khoản đầu năm học trong nhà trường.
Ba 17/9 14h Hội nghị liên tịch mở rộng (Mời cả tổ phó)
Hoàn thành trang trí Hội nghị CC-VC.
18/9 7h30 Hội nghị CC-VC năm học 2013-2014.
HS nghỉ học cả ngày.
Năm 19/9 Tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.
Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, đồ dùng dạy học ở các lớp.
Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm học của GV và tổ chuyên môn.
Sáu 20/9 Báo cáo thống kê, Emis đầu năm về PGD.
Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, đồ dùng dạy học ở các lớp.
Kiểm tra hồ sơ sổ sách đầu năm học của GV và tổ chuyên môn.
Bảy 21/9 10 GV tập huấn tạo bài giảng điện tử tập trung tại trường ĐHSP Đà Nẵng để ôn tập và nghe giải đáp thắc mắc.
Triển khai các kế hoạch của chuyên môn.
CN 22/9 10 GV tập huấn tạo bài giảng điện tử tập trung tại trường ĐHSP Đà Nẵng để ôn tập và nghe giải đáp thắc mắc.
Hai 23/9 Họp các cụm chuyên môn ở tiểu học.
Kiểm tra toàn diện GV
Ba 24/9 Kiểm tra toàn diện GV
25/9 Báo cáo kết quả Hội nghị CC-VC và nộp hồ sơ đăng ký thi đua về PGD(Cô Hà, cô Hoa)
Tham dự hội nghị triển khai công tác kiểm định chất lượng và CNTT tại PGD (8h)
PGD Tổ chức chuyên đề ‘Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới”
Năm 26/9 Dự tổng kết giải thể thao HS tại Trần Quốc Tuấn)
Thi giải Toán qua mạng vòng 3
Kiểm tra toàn diện GV
Sáu 27/9 Kiểm tra toàn diện GV
Bảy 28/9 Các tổ sinh hoạt chuyên môn.
CN 29/9 8h Hội nghị ban đại diện CMHS các lớp. (HĐLT)
Ba 1/10 Giao ban Hiệu trưởng
(Chưa có lịch tổ chức họp PHHS bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu đề nghị PHT sắp xếp lịch tham mưu HT).
                                                                               
                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:
- HĐLT (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
 
                                                                            Lê Thị bích Liên

Tác giả bài viết: Lê Thị bích Liên-HT

Nguồn tin: Trường TH số 1Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1387

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27191

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3834694

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ