21:35 EDT Thứ hai, 14/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu về trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Trường tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, địa bàn chiêu sinh của trường gồm … tổ dân cư của 9 thôn. Cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia(QG)...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Lịch công tác của nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013.

Thứ ba - 03/12/2013 03:29
Hinh minh họa

Hinh minh họa

1. Công tác trọng tâm: - Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thu lần cuối cho ngành GD 15/10 , tổ chức ngày 20/10. - Tổ chức Lễ phát động tuàn lễ học tập suốt đời tại trường. 1/10-7/10, báo cáo về Trung tâm học tập cộng đồng và PGD. - Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua đang tổ chức. Thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy và Nghị quyết 06 của Huyện ủy.


PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:...../KH-HN1                                                          Hoà Nhơn, ngày 1 tháng 10 năm 2013
 
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013.
 
1. Công tác trọng tâm:
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thu lần cuối cho ngành GD 15/10 , tổ chức ngày 20/10.
- Tổ chức Lễ phát động tuàn lễ học tập suốt đời tại trường. 1/10-7/10, báo cáo về Trung tâm học tập cộng đồng và PGD.
- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua đang tổ chức.  Thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy và Nghị quyết 06 của Huyện ủy.
- Hoàn thành công tác phổ cập, xác lập hồ sơ, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm định chất lượng,
- Thi giải Toán qua mạng vòng 4,5.
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra GHKI từ 21/10 đến 26/10. GV coi kiểm tra hết sức nghiêm túc không để HS copy… xử lý chất lượng sau kiểm tra.
- Tổ chức chuyên đề Bàn tay nặn bột vào môn TNXH và Khoa học. Chuyên đề về mô hình trường học mới ở khối 2. Chuyên đề về mô hình trường học mới.
- Tham gia giải thể thao học sinh cụm, thi hùng biện và tốp ca về dánh nhân, địa danh trường mang tên, tham gia ngày hội sáng tạo kỹ thuật Thành phố. Tổ chức thi đố em, viết chữ đẹp cấp trường.
- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 3,4,5. Triển khai dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2 theo đề án victoria
- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện GV và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch kiểm tra nội bộ. Trường kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Kiểm tra toàn diện giáo viên. Kiểm tra công tác tài chính quý 3. Kiểm tra chuyên đề về “dạy học buổi thứ 2”, chuyên đề nền nếp sinh hoạt tổ chuyên môn, Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học. Kiểm tra công tác phổ cập. Kiểm tra việc ôn tập, kiểm tra GHKI. Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, mắt đỏ, tay chân miệng.
- Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng học sinh.
- Củng cố chi hội chữ thập đỏ trong nhà trường. phát huy vai trò của tổ chức này.
- Tiếp đoàn kiểm tra công tác y tế trường học. Tiếp tục vận động HS đóng BHYT 100%.
- Tăng cường công tác phòng chống lụt bão, phòng chống dịch Tay Chân Miệng và Sốt xuất huyết, đau mắt đỏ. Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.
- Duyệt quyết toán và báo cáo quyết toán quý 3, báo cáo tăng giảm quỹ lương...Sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo tiết kiệm (Điện nước, vật tư văn phòng…)
- Tổ chuyên môn triển khai công tác kiểm tra ở tổ. Tăng cường công tác kiểm tra của tổ trưởng, tổ phó. Kiểm tra công tác bồi dưỡng HS viết chữ đẹp. Thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều và tham mưu cho BGH. Tổ chức cho GV trong tổ đăng ký giờ dạy tốt chào nừng 20/10 (nộp cô Giang và công khai để đồng nghiệp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm)
- Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng ké hoạch triển khai tổ chức 20/10.
- Thư viện tổ chức họp mạng lưới cộng tác viên thư viện, triên khai nhiệm vụ chú ý về công tác giới thiệu sách, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thi viết chữ đẹp Tiếp tục duy trì thư viện mở, phục vụ các điểm trường, cập nhật chương trình Srem. Tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật và thư viện giỏi.
- Đại hội liên chi đội, xây dựng đội ATGT, đội lao động vệ sinh, đội phụ trách thể mỹ, đội phụ trách nền nếp học tập, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong liên đội. Tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013. Tổ chức cho HS cam kết đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, thống kê số lượng mũ bảo hiểm hiện có của học sinh.
- Văn phòng củng cố lại hồ sơ sổ sách, sắp xếp khoa học, thành viên văn phòng phải chủ động thực hiện nhiệm vụ không trông chờ, nhắc nhở, nhất là bảo vệ, phục vụ lên kế hoạch, thời gian biểu trong ngày và thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt quy trình làm sạch nhà vệ sinh.  Bảo quản tốt cơ sở vật chất, tài sản của trường. Kiêm tra tình hình cơ sở vật chất, làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng. Thực hiện thu bảo hiểm y tế trong học sinh đạt 100%. Thông kê bàn ghế, thiết bị hư hỏng lập tờ trình xin thanh lý gửi về PGD.
2.     Nhiệm vụ cụ thể:
* Hiệu trưởng: Chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập. kiểm định chất lượng.
- Theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên cốt cán.
- Tổ chức kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch
- Chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. Phòng cháy chữa cháy.
- Chỉ đạo tổ chức ôn tập, kiểm tra định kỳ GHKI.
- Xây dựng nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2014.
- Phối hợp với địa phương đánh giá nông thôn mới.
- Tham mưu với PGD bố trí thêm 1 Phó hiệu trưởng.
* Phó hiệu trưởng
- Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra GHKI.
- Triển khai chuyên đề theo kế hoạch. Chí đạo tổ chức đố em cho học sinh  dưới cờ.
- Triển khai các kế hoạch chuyên môn đến toàn thể CBCC và xác lập hồ sơ cụ thể.
- Chỉ đạo cho Thư viện họp tổ cộng tác viên thư viện giao nhiệm vụ, đồng thời làm bảng báo đồ dùng dạy học hằng tuần phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Theo dõi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu.
- Tổ chức viết chữ đẹp cấp trường
- Chỉ đạo họp PHHS triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 3,4.
- Chỉ đạo tốt việc tham gia các hội thi do Huyện và Thành phố tổ chức.
- Chỉ đạo thực hiện cập nhật, sử dụng trang website, thực hiện bài giảng điện tử…
          * Tổng phụ trách:
- Tổ chức Đại hội Liên chi đội. Tổ chức phát động thi đua ở các Chi đội, Sao, có bảng theo dõi cụ thể và động viên khen thưởng kịp thời.
- Tăng cường củng cố các câu lạc bộ và tổ chức hoạt động cụ thể
- Tăng cường đầu tư chất lượng cho tiết chào cờ đầu tuần cũng như tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động NGLL.
- Ổn định nề nếp ra vào lớp, sinh hoạt giữa giờ, ra về của học sinh.
- Kiểm tra nề nếp sinh hoạt của các lớp, tình hình vệ sinh ở các khu vực.
* Đoàn thanh niên:
- Triển khai kế hoạch hoạt động ở chi đoàn, củng cố nề nếp sinh hoạt của chi đoàn. Cùng với TPT chuẩn bị công tác đại hội liên chi đội.
- Đầu tư đến các hoạt động NGLL, quan tâm, kiểm tra nề nếp sinh hoạt của Đội –Sao.
* Tổ trưởng chuyên môn:
- Hoàn chỉnh công tác xây dựng kế hoạch. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trường đến toàn thể tổ viên.
- Làm tốt công tác kiểm tra ở tổ chuyên môn. Củng cố chuyên đề theo chỉ đạo của PHT.
- Tăng cường công tác thao giảng, dự giờ.
- Tổ chức bồi dưỡng HSG khối 3,4,5. . Tổ chức thi viết chữ đẹp ở tổ.
- Xây dựng đề cương ôn tập trình BGH duyệt và tiến hành ôn tập KTGHKI. Điều chỉnh lại nội dung chương trình nộp về PHT.
- Thông tin báo cáo kịp thời, chính xác.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học sinh.
* Công đoàn:
- Triển khai kế hoạch hoạt động năm học.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Tổng hợp tên đề tài SKKN của CBCC, có kế hoạch giúp đỡ đoàn viên thực hiện.
- Động viên GV đến trước giờ làm việc 15 phút để ổn định nền nếp học sinh, chuẩn bị ĐDDH cho buổi học đạt hiệu quả.
* Hội cha mẹ HS
- Hoàn chỉnh hồ sơ như kế hoạch, nghị quyết hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Triển khai thực hiện.
* Tài vụ:
- Truy cập Internet để lấy công văn cũng như báo cáo về phòng qua hộp thư điện tử đã quy định.
- Tiến hành thu bảo hiểm y tế đạt 100%
- Kiểm tra và phổ biến cho CBCC bổ sung các văn bằng chứng chỉ còn thiếu...Hồ sơ CBCC mới hoàn thành nộp lại văn phòng để theo dõi quản lý.
- Hoàn thành công tác phổ cập GDTH.
- Thiết lập bảng công khai ở các khu vực.
- Thông tin báo cáo kịp thời, chính xác về số lượng.
- Chứng từ thu chi hợp lệ, tuyệt đối không để trường hợp chi rồi nhưng thanh toán chứng từ quá lâu. (Trong 3 ngày không có chứng từ đề nghị xuất toán).
- Đối chiếu với dự toán, tham mưu cho Hiệu trưởng công tác mua sắm kịp thời.
- Sắp xếp hồ sơ khoa học.
* Thư viện: Thi thư viện giỏi tại Nguyễn Phú Hường
- Làm tốt công tác kiểm tra theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học, SGK.
- Tăng cường công tác giới thiệu sách và đồ dũng dạy học hằng tuần, tháng và công khai tại bảng để tiện theo dõi, kiểm tra cũng như sử dụng của GV.
- Họp tổ công tác viên thư viện và phát huy vai trò của tổ trong hoạt động thư viện, quan tâm đến việc phục vụ ở các điểm trường.
- Nắm chương trình dạy học ở  từng khối lớp để tiện phục vụ .
- Xác lập hồ sơ nhận và cấp phát văn phòng phẩm thiết bị đến giáo viên.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi viết chữ đẹp cho HS
* Giáo viên:
- Quan tâm đến nề nếp sinh hoạt, học tập của học sinh, chú trọng phong trào VSCĐ, phát âm đúng, viết đúng chính tả của học sinh, có theo dõi cụ thể.
- Thao giảng theo sự phân công của TTCM. Tăng cường dự giờ theo kế hoạch.
- Thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh viết chữ đẹp, bồi dưỡng kiến thức ATGT. Phối hợp với GVBM bồi dưỡng HKPĐ cho HS.
- Tổ chức nghiêm túc việc ôn tập và KTGHKI cho HS.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng và phụ đạo học sinh trong lớp.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do trường tổ chức.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh trang trí lớp học.
- Bổ sung đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu.
- Tăng cường nhắc nhở hoc sinh, PHHS mua bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy 100%, học Tiếng anh theo đề án victoria
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp. Chú ý giáo án phải soạn đầy đủ trước khi lên lớp (lồng ghép giáo dục môi trường, phòng chống tai nạn thương tích...)
* Cơ sở vật chất:
- Bảo vệ tốt tài sản của nhà trường.
- Mỗi  ngày dùng 15 phút cho việc dãy cỏ làm đẹp trường lớp.  
- Chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy.
3.     Lịch sinh hoạt cu thể:
 
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 30/9 Dự lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời ở Trần Quốc Tuấn
Ba 1/10 Thi chức danh Phó hiệu trưởng
2/10 Giao ban Hiệu trưởng tại PGD (8h)
Năm 3/10 Họp chuẩn bị công tác phổ cập.
Sáu 4/10 Nộp danh sách giáo viên Tin học về PGD
Bảy 5/10 Học bù sáng thứ 2.
Chiều 14h chuyên đề bàn tay nặn bột.
15h họp chi bộ.
Thi hùng biện và Tốp ca về danh nhân.
CN 6/10 GVCN lớp 1,2 tuyên truyền triển khai đè án victoria cho PHHS khối 1,2. Đăng ký theo mẫu báp cáo về BGH.
Hai 7 /10 Họp giao ban TPT tại PGD (8h)
Kiểm tra vệ sinh, trang trí lớp học từ ngày 7-11/10 (cô Quyên, kết hợp với các thành viên trong BCH chi đoàn)
Nộp bảng đăng ký giờ dạy tốt, kế hoạch dự giờ về BGH.
Dự chuyên đề trường học mới tại Hòa Phú.
Ba 8/10 Thi thư viện giỏi tại Nguyễn Phú Hường
Khám sức khỏe cho HS
9/10 Tham gia ngày hội sáng tạo kỹ thuật và đồ dùng dạy học cấp Thành phố từ ngày 9-13/10
Năm 1010 Kiểm tra toàn diện giáo viên
Thi giiải qua mạng vòng 4
Dự chuyên đè về công tác dân chủ tại Huyện ủy (theo giấy mời)
Sáu 1110 Tập huấn triển khai công tác dân chủ, luật khiếu nại tố cáo, tiếp công dân (theo giấy mời)
Bảy 1210  Các tổ sinh hoạt chuyên môn. Nộp đề cương ôn tập.
Nộp các kế hoạch của giáo viên và kế hoạch tổ chuyên môn để BGH duyệt.
BGH kiểm tra việc tỏ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ. (Cô Liên và cô Giang)
Sinh hoạt giao lưu CTCĐ các trường.
Tham dự chuyên đề tập làm văn tại An Phước.
CN 13/10 Tham dự đá bóng nam nữ tại Xã Hòa Nhơn (Cô Nhạn, Vinh, thầy Thuấn)
Hai 14/10 Tổ chức đố em dưới cờ.
PGD kiểm tra dạy Tiếng Anh ở phòng bộ môn từ ngày 14/10-26/10
Kiểm tra toàn diện giáo viên
Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, mắt đỏ, tay chân miệng từ ngày 14/10-18/10. (cô Trình, cô Quyên, cô Hoa)
Ba 15/10 PGD thanh tra công tác quản lý của thủ trường đơn vị.
Báo cáo kết quả tập huấn GVCN về công tác tư ván cho HS.
Kiểm tra công tác tài chính quý 3 (cô Liên)
16/10 Kiểm tra toàn diện giáo viên
Năm 17/10 Kiểm tra toàn diện giáo viên
Sáu 18/10 14h Đại hội Liên đội.
Bảy 19/10 Chuyên đề về mô hình trường học mới và tổ chức kỷ niệm 20/10
Hai 21/10 Ôn tập- kiểm tra định kỳ từ 21-26/10
Kiểm tra việc ôn tập của các lớp từ 22-24, kết hợp kiểm tra tiết học buổi thứ 2. (Tổ kiểm tra do cô Giang phân công)
Ba 22/10 Kiểm tra công tác ôn tập, dạy buổi thứ 2
Kiểm tra công tác phổ cập (cô Liên)
23/10 Kiểm tra công tác ôn tập, dạy buổi thứ 2
Năm 24/10 Kiểm tra GHKI 2 môn Toán và Tiếng Việt.
Thi giải Toán qua mạng vòng 5
Sáu 25/10 Nộp đề tài SKKN, nộp báo cáo tháng về BGH (Cô Hoa nhận và báo cáo cho BGH)
Bảy 26/10 Các tổ sinh hoạt chuyên môn. BGH dự sinh hoạt ở các tổ chuyên môn
Dự tập huấn kỹ năng sống do pGD tổ chức.
Hai 28/10 Thư viện mở ở các điểm trường.
Dự tập huấn dạy HSKT tại An phước. (8h)
Ba 29/10 Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh. (Cô Giang và thành viên trong tổ kiểm tra)
30/10 Kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh. (Cô Giang và thành viên trong tổ kiểm tra)
Năm 31/10 Báo cáo thống kê kết quả GHKI về PGD.
 

                                 HIỆU TRƯỞNG

 
                Nơi nhận:
-          HĐLT (để thực hiện)
-         Lưu: VT
 
                                                                                   Lê Thị Bích Liên

Tác giả bài viết: Lê Thị Bích Liên-HT

Nguồn tin: Trường TH số 1Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1387

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27210

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3834713

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ