21:47 ICT Thứ bảy, 19/06/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu về trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Trường tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, địa bàn chiêu sinh của trường gồm … tổ dân cư của 9 thôn. Cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia(QG)...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Lịch công tác của nhà trường

Lịch công tác tháng 4/2014

Thứ sáu - 04/04/2014 10:42
Lịch công tác tháng 4/2014

Lịch công tác tháng 4/2014

Lịch công tác tháng 4/2014

 

    PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       HUYỆN HOÀ VANG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN                                 
              

               Số : 35/KH-HN1     Hoà Nhơn, ngày 1  tháng 4 năm 2014

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

 
 
 

 


I- CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/04/1975 à 30/04/2014) và Quốc tế lao động 01/05.
- Thi tin học trẻ cấp thành phố. Giao lưu Toán tuổi thơ Thành phố.
- Hoàn chỉnh công tác bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi.
- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị kế hoạch ôn tập, kiểm tra cuối năm.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Kiểm tra chuyên đề về VSCĐ, chất lượng học sinh, kiểm tra công tác Đội,  kiểm tra công tác tài chính, kiểm tra lớp học thân thiện và tổ chức tổng kết đánh giá phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC. Kiểm tra chất lượng 2buổi/ngày.
- Chuẩn bị công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục .
- Tổ chức ngày hội toàn cầu giáo dục cho mọi người. 20/4/2014.
- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng.
- Nộp hồ sơ kỷ niệm chương về PGD.
- Giáo viên tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, vận dụng chuyên đề dạy học buổi thứ 2 vào thực tế dạy học trên lớp, dạy phân hoá đối tượng học sinh, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu.
- Các tổ trưởng tăng cường công tác phân công thao giảng dự giờ đạt chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu về công nghệ thông tin. Kiểm tra chất lượng học sinh, đề xuất với nhà trường về công tác khen thưởng cho những em học yếu có tiến bộ và đề xuất khen thưởng GV có thành tích trong việc phụ đạo học sinh.
- Công đoàn vận động giáo viên đóng góp các loại quỹ theo quy định. Sắp xếp hồ sơ thi đua.
- Đoàn đội chuẩn bị cho kiểm tra công tác đội cuối năm.
- Tăng cường hoạt động của thư viện, thư viện mở tại lớp, tại sân trường.
- Tài chính chuẩn bị cho các thủ tục mua sắm, sửa chữa thanh lý tài sản nhà trường đảm bảo các quy định.
- Văn thư sắp xếp hồ sơ khoa học đặc biệt là hồ sơ công chức, viên chức, thông tin báo cáo đúng thời gian, cập nhật thông tin tại các bảng công khai.
- Bảo vệ phục vụ chăm sóc cảnh quang và vệ sinh tốt công trình vệ sinh. Chú ý đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, không để kẻ xấu lợi dụng trà trộn vào trường học gây rối, bắt cóc, tổng tiền hoặc buôn bán người…theo văn bản chỉ đạo của SGD&ĐT.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây, 3 chống” Tổ chức cho CC-VC đăng ký cụ thể. Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU.
II- NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ.
1/ Hiệu trưởng :
- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Tổ chức cho CC-VC đăng ký Chỉ thị 29 về “5 xây, 3 chống”
- Theo dõi đôn đốc thực hiện kiểm định chất lượng và hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá.
- Chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục năm 2014-2015.
- Dự kiến phân công chuyên môn năm học 2014-2015.
2/ Phó Hiệu trưởng:
- Cùng với Hiệu trưởng chỉ đạo tốt việc nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ học sinh yếu. Tăng cường kiểm tra việc phụ đạo học sinh ở buổi thứ hai. Chú ý việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học trên lớp của giáo viên.
- Kiểm tra khảo sát các lớp đạt chuẩn VSCĐ, lớp học thân thiện, chất lượng học sinh.
- Xây dựng báo cáo đánh giá trường học thân thiện năm 2013-2014.
- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động NGLL chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4.
- Chỉ đạo hoàn chỉnh kiểm định chất lượng ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 5.
3/ Công đoàn :
- Cùng Hiệu trưởng xét kỷ niệm chương cho CBGV.
- Tiếp tục củng cố nề nếp hội họp BCH công đoàn, tổ công đoàn.
- Động viên CBGVCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Công đoàn vận động giáo viên đóng góp các loại quỹ theo quy định, Vận động đoàn viên tham gia thực hiện một công trình chào ngày lễ lớn trong năm.
4/ Đoàn thanh niên – Đội thiếu niên – Sao nhi đồng :
- Chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng Đội Huyện khảo sát.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 30/4, 1/5 như: Đố vui để học…
- Kiểm tra hoạt động của các Chi đội và Sao nhi đồng.
- Chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua ở các Chi đội – Sao.
- Tham mưu PHT tổ chức tuần lễ “Toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người”
5/ Tổ trưởng chuyên môn
- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giảm tỉ lệ học sinh yếu.
- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, thao giảng, dự giờ.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng và phụ đạo học sinh
- Phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ.
- Theo dõi công tác bồi dưỡng thường xuyên ở tổ.
6/ Giáo viên :
- Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
- Thực hiện tốt công tác thao giảng, dự giờ.
- Làm tốt công tác chủ nhiệm, quán triệt học sinh không được tắm sông, suối. Nhắc nhở học sinh hoàn thành tốt các khoản thu nộp cho trường.
- Phối hợp các đoàn thể trong nhà trường thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức cho học sinh làm tốt công tác vệ sinh trường học, lớp học phòng chống bệnh tay chân miệng.
- Có trách nhiệm trong việc tổ chức cho học sinh mượn đọc sách.
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.
7/ Hành chính – Tài vụ :
- Củng cố, sắp xếp lại các hồ sơ một cách khoa học.
- Chủ động trong việc xử lý và nộp báo cáo về PGD đúng quy định.
- Đôn đốc học sinh hoàn thành tốt các khoản thu phí vệ sinh.
- Bảo vệ tài sản, đảm bảo cảnh quang Xanh – Sạch – Đẹp.
8/ Thư viện thiết bị - CSVC :
- Chuẩn bị kiểm kê cuối năm, đánh giá việc sử dụng đồ dùng, đọc sách báo GV – HS.
- Tiếp tục kiểm tra việc bảo quản SGK, ĐDDH ở các lớp.
- Làm tốt công tác phục vụ SGK, truyện đọc tại các điểm trường. Tổ chức thư viện mở theo kế hoạch.
- Tập hợp nhu cầu sắm sách- thiết bị năm 2014 trình HT phê duyệt.
9/ Y tế:
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh trường học, lớp học, vệ sinh cá nhân phòng chống bệnh tay chân miệng…
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống dịch trong GV và HS.
III- LỊCH SINH HOẠT CỤ THỂ.
 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Ba    01/04 Họp giao ban HT
02/04 Thi giải Toán qua mạng Internet
Năm 03/04 Thi Tin học trẻ  tại Nguyễn Phú Hường (Thầy Hoàng)
Sáu 04/04 Đăng ký giải cầu lông về PGD.
Báy 5 /04 Họp Hội đồng giáo dục
10h họp Chi bộ.
Hai 7/04 Giao ban TPT tại PGD.(8h30)
Kiểm tra chuyên đề lớp đạt chuẩn VSCĐ, lớp thân thiện từ ngày 8/4-11/4
Dự giờ và khảo sát chất lượng một số lớp.
Ba 8/04 Giao ban PHT tại PGD 14h
Kiểm tra hoạt động công đoàn.
9/04 Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
Năm 10/04 Kiểm tra hoạt động công đoàn (CĐGD phụ trách)
Giao lưu tại Phước Sơn ( 2 ngày- cô Giang)
Sáu 11/04 Giao lưu tại Phước Sơn ( 2 ngày- cô Giang)
PGD xét lỷ niệm chương 2014
Báy 12/04 Các tổ sinh hoạt chuyên môn.
Giao lưu Toán tuổi thơ cấp Thành phố (Trần Văn Ơn)
Hai 14/04 Kiểm tra đột xuất tiết dạy buổi thứ 2 kết hợp kiểm tra toàn diện và khảo sát chất lượng  từ 14/4-18/4
14h Họp liên tịch xét thi đua đợt 1
Sáu 18/04 Kiểm tra hoạt động công đoàn
Tham dự chuyên đề 2 buổi/ngày tại Hòa Liên 2
Bảy 19/4 Tổ chức ngày hội toàn cầu dành cho Giáo dục
Hai 21/04 7h30 tổ chức thư viện mở tại sân trường.
Khảo sát chất lượng ở các lớp từ 2214-26/4
Ba 22/04 PGD kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm
23/04 Kiểm tra công tác thi đua trường học
Năm 24/04 Tham gia hội thảo SLM tại Hòa Liên 2
Sáu 25/04 Kiểm tra công tác kiểm định ở các nhóm (2 ngày)
Bảy 26/4 Làm việc và dạy bù ngày 2/5/2014
CN 27/4 Tham dự giải cầu lông truyền thống của ngành GD Hòa vang
Hai 28/4 Đố vui để học
Ba 29/4 Giao ban Hiệu trưởng
30/4 Nghỉ lễ
Năm 1/5 Nghỉ lễ
Sáu 2/5 Nghỉ lễ
                                                            
   Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- PGD (để báo cáo);
- TTCM (để thực hiện);
- Trưởng các đoàn thể (để thực hiện);
- Lưu: VT.                                                  
 
                                                                                                                     Lê Thị Bích Liên
 
 

Tác giả bài viết: Thi Thị Hoa

Nguồn tin: Kế hoạch tháng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 4867

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39554

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3847057

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ