21:44 ICT Thứ tư, 28/07/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Truyền thống nhà trường

Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. Trước đây trường mang tên trường tiểu học Hòa Nhơn nhưng đến năm 1997 do quy mô trường lớp quá đông học sinh, địa bàn rộng nên được chia tách thành hai trường theo quyết định số 188/GD&ĐT ngày 01 tháng 7 năm 1997...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Thông báo » Thông báo từ BGH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

Thứ sáu - 28/08/2020 23:19
Hình minh họa

Hình minh họa

Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn xin thông báo danh sách học sinh lớp 1 năm học 2020-2021.
     UBND HUYỆN HÒA VANG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
       
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021
           
TT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh Ghi chú
1 Võ Hoàng Bách   28.10.14 1/1
2 Phạm Quốc Bảo   24.02.14 1/1
3 Võ Nguyễn Mai  Hân x 12.01.14 1/1
4 Bùi Gia Hân x 13.08.14 1/1
5 Nguyễn Thị Thu Hiền x 04.09.14 1/1
6 Lê Đức Trọng Hoàng   27.08.14 1/1
7 Nguyễn Gia  Hưng x 12.04.14 1/1
8 Nguyễn Thành Long   18.02.14 1/1
9 Trần Thị Trúc  Ly x 05.08.14 1/1
10 Lê Thị Diễm  My x 05.10.14 1/1
11 Lê Thị Thảo My x 13.03.14 1/1
12 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên x 21.02.14 1/1
13 Huỳnh Ngọc Nhân   27.10.14 1/1
14 Lê Nguyễn Thiên  Như x 09.07.14 1/1
15 Phạm Lê Tấn Phong   15.01.14 1/1
16 Bùi Thị  Sâm x 14.05.14 1/1
17 Bùi Văn Thành   30.11.14 1/1
18 Bùi Văn Thịnh   28.07.14 1/1
19 Nguyễn Hoàng Anh Thư x 06.12.14 1/1
20 Lê Phạm Anh  Thư x 30.12.14 1/1
21 Lê Đức Trọng  Tín x 15.03.14 1/1
22 Nguyễn Lê Huyền Trân x 09.08.14 1/1
23 Bùi Thị Thanh Tuyền x 10.12.14 1/1
24 Phạm Văn  Vinh   05.12.14 1/1
25 Đặng Huỳnh Phương Vy x 15.01.14 1/1
26 Trương Nguyễn Như  Ý   09.08.14 1/1
27 Lê Phương Anh x 24.01.14 1/2
28 Lê Văn Khánh Bình   19.05.14 1/2
29 Trần Phạm Hoàng  Châu x 31.03.14 1/2
30 Nguyễn Trung  Danh   14.10.14 1/2
31 Nguyễn Duy Hiệu   06.06.14 1/2
32 Đinh Lê Trọng  Hoàng   19.09.14 1/2
33 Nguyễn Lê Ngọc Huyền x 18.04.14 1/2
34 Trần Đình Thanh Lâm   21.10.14 1/2
35 Lê Thị Trúc Ly x 16.12.14 1/2
36 Nguyễn vũ Hoàng  My x 23.12.14 1/2
37 Trương Kim Thảo Ngân x 30.11.14 1/2
38 Nguyễn Lê Thảo Ngân x 04.04.14 1/2
39 Nguyễn Thị Quỳnh Như x 19.02.14 1/2
40 Nguyễn Phạm Hoài  Phát   11.04.14 1/2
41 Nguyễn Hữu  Phước   20.10.14 1/2
42 Đặng Trần Bảo  Phương x 03.07.14 1/2
43 Nguyễn Minh  Quân   07.07.14 1/2
44 Lâm Văn  Quốc   03.02.14 1/2
45 Trần Thị Như  Quỳnh x 08.07.14 1/2
46 Võ Văn  Thắng   10.10.14 1/2
47 Lê  Phạm Anh  Thư x 16.08.14 1/2
48 Nguyễn Nhật Khánh Thy x 05.02.14 1/2
49 Nguyễn Thị Kiều  Trâm x 22.07.14 1/2
50 Nguyễn lê Bảo  Trân x 28.6.14 1/2
51 Lê Võ Hoàng    04.01.14 1/2
52 Phạm Nguyễn Thiên Anh x 01.04.14 1/3
53 Trương Nguyễn Phương Anh x 17.01.14 1/3
54 Lý Vĩnh  Đạt   22.08.14 1/3
55 Trần Nguyễn Hoàn Dũng   02.12.14 1/3
56 Nguyễn văn Duy   23.06.14 1/3
57 Trần Anh Duy   01.03.14 1/3
58 Nguyễn Trần Minh Châu x 10.02.14 1/3
59 Lê Trung Trường  Hải   30.09.14 1/3
60 Nguyễn Thị Khánh  Hòa x 10.11.14 1/3
61 Võ Minh Hoàng   18.04.14 1/3
62 Nguyễn Đức Hưng   25.06.14 1/3
63 Lê Văn Gia  Huy   11.12.14 1/3
64 Nguyễn Đức Anh Kiệt   04.03.14 1/3
65 Trương Thùy Liên x 06.10.14 1/3
66 Lê Võ Quang Minh   06.09.14 1/3
67 Nguyễn Huỳnh My Na x 06.10.14 1/3
68 Đinh Bảo  Ngọc x 17.17.14 1/3
69 Phạm Thị Thảo Nguyên x 05.08.14 1/3
70 Phạm Lê Phương Nguyên x 06.10.14 1/3
71 Phạm Hoàng Nguyên   07.02.14 1/3
72 Đỗ Uyển  Nhi x 29.09.14 1/3
73 Nguyễn Thị Hoài Phúc x 31.05.14 1/3
74 Phạm Thị Lan Phương x 03.08.14 1/3
75 Thanh Thanh  Quân   03.12.14 1/3
76 Nguyễn Lê Tiểu Quỳnh x 19.05.14 1/3
77 Nguyễn Văn Minh Trí   7.7.14 1/3
78 Nguyễn Thùy Anh x 17.3.14 1/4
79 Trần Viết Gia Bảo   17.11.14 1/4
80 Trần Văn Quốc  Bảo   23.8.14 1/4
81 Nguyễn Đức  Bảo   01.04.14 1/4
82 Ngô Thành Anh Đức   20.2.14 1/4
83 Lê Minh  Đức   23.12.14 1/4
84 Trương Ngọc Ánh  Dương x 4.8.14 1/4
85 Trần Văn Huy   16.06.14 1/4
86 Phạm Nhật Huy   12.2.14 1/4
87 Nguyễn Bá Khánh   19.1.14 1/4
88 Đinh Ngọc Anh  Khôi   30.5.14 1/4
89 Phạm Hoàng Long   20.9.14 1/4
90 Huỳnh Thị Ly Ly x 17.04.14 1/4
91 Đoàn Thị Thảo  My x 10.12.14 1/4
92 Phan Bảo  Ngọc x 12.10.14 1/4
93 Nguyễn Thiện  Nhân   20.9.14 1/4
94 Dương Tấn Phát   30.11.14 1/4
95 Nguyễn Duy Tấn Phát   08.10.14 1/4
96 Phan Đình Phúc   03.09.14 1/4
97 Ngô Thị Phương Quỳnh x 21.09.14 1/4
98 Nguyễn Thị Bảo Trâm x 12.02.14 1/4
99 Phạm Thị Diễm Trinh x 12.09.14 1/4
100 Võ Linh  Trúc x 21.07.14 1/4
101 Nguyễn Bá  Văn   23.06.14 1/4
102 Nguyễn Thị Ngọc Vương x 14.02.14 1/4
103 Phạm Nguyễn Ngọc Vy x 23.11.14 1/4
104 Nguyễn Huỳnh Trúc An x 03.02.14 1/5
105 Nguyễn Phương Anh x 14.02.14 1/5
106 Đinh Ngọc Phương Anh x 19.06.14 1/5
107 Nguyễn Nhật Anh   20.05.14 1/5
108 Nguyễn Hoàng Gia Bảo   23.10.14 1/5
109 Phạm Quốc Cường   26.03.14 1/5
110 Huỳnh Võ Hải Đăng   17.03.14 1/5
111 Nguyễn  Hoàng   19.08.14 1/5
112 Võ Huy Hoàng   17.9.14 1/5
113 Lê Thiên Hương x 04.05.14 1/5
114 Nguyễn Mai Hương x 03.04.14 1/5
115 Đinh Nhật  Huy   05.07.14 1/5
116 Bùi Văn Phúc Khang   06.12.14 1/5
117 Lê Thanh  Khôi   4.4.14 1/5
118 Nguyễn Phạm Gia Linh x 23.04.14 1/5
119 Bùi Bá Vĩnh Linh   25.11.14 1/5
120 Lê Thảo My x 15.08.14 1/5
121 Phan Ng Phương My x 12.05.14 1/5
122 Đinh Văn Thành Nhân   20.10.14 1/5
123 Trần Ý  Nhi x 25.05.14 1/5
124 Nguyễn Thị Hoài Như x 06.06.14 1/5
125 Lê Văn Nhựt   19.12.14 1/5
126 Đồng Đắc Phú   27.11.14 1/5
127 Phan Thị Ngọc Quỳnh x 12.03.14 1/5
128 Trương Hoàng Sơn   28.10.14 1/5
129 Lê Nguyễn Ngọc Sơn   10.03.14 1/5
130 Đoàn Công  Thái   03.07.14 1/5
131 Trần Sỹ  Thịnh   31.12.14 1/5
132 Phạm Thị Anh Thư x 26.07.14 1/5
133 Trần Thủy Tiên   15.11.14 1/5
134 Nguyễn Minh  Trí   23.12.14 1/5
135 Nguyễn Tú  Trinh x 03.09.14 1/5
136 Nguyễn Lương Minh    03.11.14 1/5
137 Đặng Thị Loan  Anh x 16.10.14 1/6
138 Đinh Gia Bảo   27.01.14 1/6
139 Nguyễn Phạm Linh Đan x 18.09.14 1/6
140 Ng Công Minh Đạt   10.02.14 1/6
141 Nguyễn Quốc  Đạt   26.03.14 1/6
142 Trần Quốc Dũng   23.08.14 1/6
143 Tán Thị Hương  Giang x 06.10.14 1/6
144 Nguyễn Xuân  Hải   29.01.14 1/6
145 Đinh Gia Hân   16.04.14 1/6
146 Nguyễn Thị Ngọc  Hân x 15.08.14 1/6
147 Lý Vĩnh Hiếu   28.6.14 1/6
148 Thái Mỹ  Hòa x 13.02.14 1/6
149 Nguyễn Đức Hưng x 08.03.14 1/6
150 Trần Thanh  Hương x 02.03.14 1/6
151 Nguyễn Lê Gia Huy   13.08.14 1/6
152 Đinh Văn Minh Khải   24.11.14 1/6
153 Huỳnh Văn Duy  Lâm   22.10.14 1/6
154 Lê Thanh  Minh   30.05.14 1/6
155 Trần Xuân Thảo My x 30.06.14 1/6
156 Nguyễn TRà My x 30.12.14 1/6
157 Phan Thị Thanh  Ngân x 07.05.14 1/6
158 Trần Thị Ngọc  Ngân x 11.10.14 1/6
159 Phan Hoài  Nguyên   29.03.14 1/6
160 Trương Văn  Quý   30.11.14 1/6
161 Pham Ngọc  Sang   24.03.14 1/6
162  Nguyen Ba  Thang   15.12.14 1/6
163 Đồng Đắc Thắng   17.05.14 1/6
164 Phạm Phú Thịnh   03.11.14 1/6
165 Trần Thị Thanh Thúy x 26.05.14 1/6
166 Trần Đại  Tiến   02.6.14 1/6
167 Ngô Thị Cát Tường x 11.07.14 1/6
168 Nguyễn Thị Mỹ Yến   01.10.14 1/6
169 Nguyễn Trâm Anh x 18.04.14 1/7
170 Phan Ngọc Linh  Đan x 02.08.14 1/7
171 Nguyễn Hữu Đạt   18.05.14 1/7
172 Trần Phước Đức   24.11.14 1/7
173 Phạm  Gia    12.09.14 1/7
174 Nguyễn Dương Hiếu Hạnh x 22.09.14 1/7
175 Đặng Văn Quốc Hiệp   22.09.14 1/7
176 Đinh Khải Hoàn   17.08.14 1/7
177 Phan Nguyễn Nhật  Hoàng   16.02.14 1/7
178 Nguyễn Duy  Khang   24.11.14 1/7
179 Ng Hồ Khánh Linh x 30.09.14 1/7
180 Phan Văn Thành Luân   18.12.14 1/7
181 Nguyễn Võ Đức Minh   12.08.14 1/7
182 Nguyễn Hà My x 08.01.14 1/7
183 Nguyễn Ngọc Kim  Ngân x 09.01.14 1/7
184 Trần Minh  Ngọc   17.10.14 1/7
185 Nguyễn Chánh  Nguyên   01.01.14 1/7
186 Phạm Khánh Nguyên   03.10.14 1/7
187 Phan Thị Ánh  Nguyệt x 01.10.14 1/7
188 Võ Minh Nhật   08.04.14 1/7
189 Đinh Thị Yến Nhi x 28.09.14 1/7
190 Nguyễn Đại  Phong   30.03.14 1/7
191 Bùi Vũ Nguyên Phúc   28.7.14 1/7
192 Nguyễn Hoài Tố Quyên x 14.07.14 1/7
193 Thái Thị Như Quỳnh x 27.03.14 1/7
194 Nguyexn Bá  Thành   26.3.2014 1/7
195 Trần Minh  Thành   11.7.2014 1/7
196 Trần Phước Thịnh   19.12.14 1/7
197 Phùng Nhã Thy x 28.10.14 1/7
198 Võ Lê Bảo  Thy x 02.01.2014 1/7
199 Nguyễn Đại  Tiến   06.09.14 1/7
200 Đặng Bảo Uyên  Trân x 25.12.14 1/7
Danh sách này có 200 học sinh      
  Hòa Nhơn, ngày 26 tháng 8 năm 2020
    HIỆU TRƯỞNG    
         
         
         
    Ông Văn Sơn    

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Nguồn tin: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1006

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3924381

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ