19:51 ICT Chủ nhật, 16/05/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Học sinh tiêu biểu

     1. Lê Nguyên Bảo Trâm                  Năm sinh: 2001         Thành tích học tập:                *...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Thông báo » Thông báo từ BGH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

Thứ sáu - 28/08/2020 23:19
Hình minh họa

Hình minh họa

Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn xin thông báo danh sách học sinh lớp 1 năm học 2020-2021.
     UBND HUYỆN HÒA VANG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ NHƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
       
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021
           
TT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh Ghi chú
1 Võ Hoàng Bách   28.10.14 1/1
2 Phạm Quốc Bảo   24.02.14 1/1
3 Võ Nguyễn Mai  Hân x 12.01.14 1/1
4 Bùi Gia Hân x 13.08.14 1/1
5 Nguyễn Thị Thu Hiền x 04.09.14 1/1
6 Lê Đức Trọng Hoàng   27.08.14 1/1
7 Nguyễn Gia  Hưng x 12.04.14 1/1
8 Nguyễn Thành Long   18.02.14 1/1
9 Trần Thị Trúc  Ly x 05.08.14 1/1
10 Lê Thị Diễm  My x 05.10.14 1/1
11 Lê Thị Thảo My x 13.03.14 1/1
12 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên x 21.02.14 1/1
13 Huỳnh Ngọc Nhân   27.10.14 1/1
14 Lê Nguyễn Thiên  Như x 09.07.14 1/1
15 Phạm Lê Tấn Phong   15.01.14 1/1
16 Bùi Thị  Sâm x 14.05.14 1/1
17 Bùi Văn Thành   30.11.14 1/1
18 Bùi Văn Thịnh   28.07.14 1/1
19 Nguyễn Hoàng Anh Thư x 06.12.14 1/1
20 Lê Phạm Anh  Thư x 30.12.14 1/1
21 Lê Đức Trọng  Tín x 15.03.14 1/1
22 Nguyễn Lê Huyền Trân x 09.08.14 1/1
23 Bùi Thị Thanh Tuyền x 10.12.14 1/1
24 Phạm Văn  Vinh   05.12.14 1/1
25 Đặng Huỳnh Phương Vy x 15.01.14 1/1
26 Trương Nguyễn Như  Ý   09.08.14 1/1
27 Lê Phương Anh x 24.01.14 1/2
28 Lê Văn Khánh Bình   19.05.14 1/2
29 Trần Phạm Hoàng  Châu x 31.03.14 1/2
30 Nguyễn Trung  Danh   14.10.14 1/2
31 Nguyễn Duy Hiệu   06.06.14 1/2
32 Đinh Lê Trọng  Hoàng   19.09.14 1/2
33 Nguyễn Lê Ngọc Huyền x 18.04.14 1/2
34 Trần Đình Thanh Lâm   21.10.14 1/2
35 Lê Thị Trúc Ly x 16.12.14 1/2
36 Nguyễn vũ Hoàng  My x 23.12.14 1/2
37 Trương Kim Thảo Ngân x 30.11.14 1/2
38 Nguyễn Lê Thảo Ngân x 04.04.14 1/2
39 Nguyễn Thị Quỳnh Như x 19.02.14 1/2
40 Nguyễn Phạm Hoài  Phát   11.04.14 1/2
41 Nguyễn Hữu  Phước   20.10.14 1/2
42 Đặng Trần Bảo  Phương x 03.07.14 1/2
43 Nguyễn Minh  Quân   07.07.14 1/2
44 Lâm Văn  Quốc   03.02.14 1/2
45 Trần Thị Như  Quỳnh x 08.07.14 1/2
46 Võ Văn  Thắng   10.10.14 1/2
47 Lê  Phạm Anh  Thư x 16.08.14 1/2
48 Nguyễn Nhật Khánh Thy x 05.02.14 1/2
49 Nguyễn Thị Kiều  Trâm x 22.07.14 1/2
50 Nguyễn lê Bảo  Trân x 28.6.14 1/2
51 Lê Võ Hoàng    04.01.14 1/2
52 Phạm Nguyễn Thiên Anh x 01.04.14 1/3
53 Trương Nguyễn Phương Anh x 17.01.14 1/3
54 Lý Vĩnh  Đạt   22.08.14 1/3
55 Trần Nguyễn Hoàn Dũng   02.12.14 1/3
56 Nguyễn văn Duy   23.06.14 1/3
57 Trần Anh Duy   01.03.14 1/3
58 Nguyễn Trần Minh Châu x 10.02.14 1/3
59 Lê Trung Trường  Hải   30.09.14 1/3
60 Nguyễn Thị Khánh  Hòa x 10.11.14 1/3
61 Võ Minh Hoàng   18.04.14 1/3
62 Nguyễn Đức Hưng   25.06.14 1/3
63 Lê Văn Gia  Huy   11.12.14 1/3
64 Nguyễn Đức Anh Kiệt   04.03.14 1/3
65 Trương Thùy Liên x 06.10.14 1/3
66 Lê Võ Quang Minh   06.09.14 1/3
67 Nguyễn Huỳnh My Na x 06.10.14 1/3
68 Đinh Bảo  Ngọc x 17.17.14 1/3
69 Phạm Thị Thảo Nguyên x 05.08.14 1/3
70 Phạm Lê Phương Nguyên x 06.10.14 1/3
71 Phạm Hoàng Nguyên   07.02.14 1/3
72 Đỗ Uyển  Nhi x 29.09.14 1/3
73 Nguyễn Thị Hoài Phúc x 31.05.14 1/3
74 Phạm Thị Lan Phương x 03.08.14 1/3
75 Thanh Thanh  Quân   03.12.14 1/3
76 Nguyễn Lê Tiểu Quỳnh x 19.05.14 1/3
77 Nguyễn Văn Minh Trí   7.7.14 1/3
78 Nguyễn Thùy Anh x 17.3.14 1/4
79 Trần Viết Gia Bảo   17.11.14 1/4
80 Trần Văn Quốc  Bảo   23.8.14 1/4
81 Nguyễn Đức  Bảo   01.04.14 1/4
82 Ngô Thành Anh Đức   20.2.14 1/4
83 Lê Minh  Đức   23.12.14 1/4
84 Trương Ngọc Ánh  Dương x 4.8.14 1/4
85 Trần Văn Huy   16.06.14 1/4
86 Phạm Nhật Huy   12.2.14 1/4
87 Nguyễn Bá Khánh   19.1.14 1/4
88 Đinh Ngọc Anh  Khôi   30.5.14 1/4
89 Phạm Hoàng Long   20.9.14 1/4
90 Huỳnh Thị Ly Ly x 17.04.14 1/4
91 Đoàn Thị Thảo  My x 10.12.14 1/4
92 Phan Bảo  Ngọc x 12.10.14 1/4
93 Nguyễn Thiện  Nhân   20.9.14 1/4
94 Dương Tấn Phát   30.11.14 1/4
95 Nguyễn Duy Tấn Phát   08.10.14 1/4
96 Phan Đình Phúc   03.09.14 1/4
97 Ngô Thị Phương Quỳnh x 21.09.14 1/4
98 Nguyễn Thị Bảo Trâm x 12.02.14 1/4
99 Phạm Thị Diễm Trinh x 12.09.14 1/4
100 Võ Linh  Trúc x 21.07.14 1/4
101 Nguyễn Bá  Văn   23.06.14 1/4
102 Nguyễn Thị Ngọc Vương x 14.02.14 1/4
103 Phạm Nguyễn Ngọc Vy x 23.11.14 1/4
104 Nguyễn Huỳnh Trúc An x 03.02.14 1/5
105 Nguyễn Phương Anh x 14.02.14 1/5
106 Đinh Ngọc Phương Anh x 19.06.14 1/5
107 Nguyễn Nhật Anh   20.05.14 1/5
108 Nguyễn Hoàng Gia Bảo   23.10.14 1/5
109 Phạm Quốc Cường   26.03.14 1/5
110 Huỳnh Võ Hải Đăng   17.03.14 1/5
111 Nguyễn  Hoàng   19.08.14 1/5
112 Võ Huy Hoàng   17.9.14 1/5
113 Lê Thiên Hương x 04.05.14 1/5
114 Nguyễn Mai Hương x 03.04.14 1/5
115 Đinh Nhật  Huy   05.07.14 1/5
116 Bùi Văn Phúc Khang   06.12.14 1/5
117 Lê Thanh  Khôi   4.4.14 1/5
118 Nguyễn Phạm Gia Linh x 23.04.14 1/5
119 Bùi Bá Vĩnh Linh   25.11.14 1/5
120 Lê Thảo My x 15.08.14 1/5
121 Phan Ng Phương My x 12.05.14 1/5
122 Đinh Văn Thành Nhân   20.10.14 1/5
123 Trần Ý  Nhi x 25.05.14 1/5
124 Nguyễn Thị Hoài Như x 06.06.14 1/5
125 Lê Văn Nhựt   19.12.14 1/5
126 Đồng Đắc Phú   27.11.14 1/5
127 Phan Thị Ngọc Quỳnh x 12.03.14 1/5
128 Trương Hoàng Sơn   28.10.14 1/5
129 Lê Nguyễn Ngọc Sơn   10.03.14 1/5
130 Đoàn Công  Thái   03.07.14 1/5
131 Trần Sỹ  Thịnh   31.12.14 1/5
132 Phạm Thị Anh Thư x 26.07.14 1/5
133 Trần Thủy Tiên   15.11.14 1/5
134 Nguyễn Minh  Trí   23.12.14 1/5
135 Nguyễn Tú  Trinh x 03.09.14 1/5
136 Nguyễn Lương Minh    03.11.14 1/5
137 Đặng Thị Loan  Anh x 16.10.14 1/6
138 Đinh Gia Bảo   27.01.14 1/6
139 Nguyễn Phạm Linh Đan x 18.09.14 1/6
140 Ng Công Minh Đạt   10.02.14 1/6
141 Nguyễn Quốc  Đạt   26.03.14 1/6
142 Trần Quốc Dũng   23.08.14 1/6
143 Tán Thị Hương  Giang x 06.10.14 1/6
144 Nguyễn Xuân  Hải   29.01.14 1/6
145 Đinh Gia Hân   16.04.14 1/6
146 Nguyễn Thị Ngọc  Hân x 15.08.14 1/6
147 Lý Vĩnh Hiếu   28.6.14 1/6
148 Thái Mỹ  Hòa x 13.02.14 1/6
149 Nguyễn Đức Hưng x 08.03.14 1/6
150 Trần Thanh  Hương x 02.03.14 1/6
151 Nguyễn Lê Gia Huy   13.08.14 1/6
152 Đinh Văn Minh Khải   24.11.14 1/6
153 Huỳnh Văn Duy  Lâm   22.10.14 1/6
154 Lê Thanh  Minh   30.05.14 1/6
155 Trần Xuân Thảo My x 30.06.14 1/6
156 Nguyễn TRà My x 30.12.14 1/6
157 Phan Thị Thanh  Ngân x 07.05.14 1/6
158 Trần Thị Ngọc  Ngân x 11.10.14 1/6
159 Phan Hoài  Nguyên   29.03.14 1/6
160 Trương Văn  Quý   30.11.14 1/6
161 Pham Ngọc  Sang   24.03.14 1/6
162  Nguyen Ba  Thang   15.12.14 1/6
163 Đồng Đắc Thắng   17.05.14 1/6
164 Phạm Phú Thịnh   03.11.14 1/6
165 Trần Thị Thanh Thúy x 26.05.14 1/6
166 Trần Đại  Tiến   02.6.14 1/6
167 Ngô Thị Cát Tường x 11.07.14 1/6
168 Nguyễn Thị Mỹ Yến   01.10.14 1/6
169 Nguyễn Trâm Anh x 18.04.14 1/7
170 Phan Ngọc Linh  Đan x 02.08.14 1/7
171 Nguyễn Hữu Đạt   18.05.14 1/7
172 Trần Phước Đức   24.11.14 1/7
173 Phạm  Gia    12.09.14 1/7
174 Nguyễn Dương Hiếu Hạnh x 22.09.14 1/7
175 Đặng Văn Quốc Hiệp   22.09.14 1/7
176 Đinh Khải Hoàn   17.08.14 1/7
177 Phan Nguyễn Nhật  Hoàng   16.02.14 1/7
178 Nguyễn Duy  Khang   24.11.14 1/7
179 Ng Hồ Khánh Linh x 30.09.14 1/7
180 Phan Văn Thành Luân   18.12.14 1/7
181 Nguyễn Võ Đức Minh   12.08.14 1/7
182 Nguyễn Hà My x 08.01.14 1/7
183 Nguyễn Ngọc Kim  Ngân x 09.01.14 1/7
184 Trần Minh  Ngọc   17.10.14 1/7
185 Nguyễn Chánh  Nguyên   01.01.14 1/7
186 Phạm Khánh Nguyên   03.10.14 1/7
187 Phan Thị Ánh  Nguyệt x 01.10.14 1/7
188 Võ Minh Nhật   08.04.14 1/7
189 Đinh Thị Yến Nhi x 28.09.14 1/7
190 Nguyễn Đại  Phong   30.03.14 1/7
191 Bùi Vũ Nguyên Phúc   28.7.14 1/7
192 Nguyễn Hoài Tố Quyên x 14.07.14 1/7
193 Thái Thị Như Quỳnh x 27.03.14 1/7
194 Nguyexn Bá  Thành   26.3.2014 1/7
195 Trần Minh  Thành   11.7.2014 1/7
196 Trần Phước Thịnh   19.12.14 1/7
197 Phùng Nhã Thy x 28.10.14 1/7
198 Võ Lê Bảo  Thy x 02.01.2014 1/7
199 Nguyễn Đại  Tiến   06.09.14 1/7
200 Đặng Bảo Uyên  Trân x 25.12.14 1/7
Danh sách này có 200 học sinh      
  Hòa Nhơn, ngày 26 tháng 8 năm 2020
    HIỆU TRƯỞNG    
         
         
         
    Ông Văn Sơn    

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Nguồn tin: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 6085

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40312

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3772576

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ