21:14 ICT Thứ tư, 28/07/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Học sinh tiêu biểu

     1. Lê Nguyên Bảo Trâm                  Năm sinh: 2001         Thành tích học tập:                *...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Thông báo » Thông báo từ BGH

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021

Chủ nhật - 06/09/2020 22:50
Hình minh họa

Hình minh họa

Căn cứ Công văn số 422/PGD&ĐT ngày 27/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang về việc V/v tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh,Trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020- 2021 như sau: .............................
 
 

UBND HUYỆN HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:      /KH- THHN1 Hòa Nhơn, ngày   tháng    năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021


Căn cứ Công văn số 422/PGD&ĐT ngày 27/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang về việc V/v tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh,Trường Tiểu học số 1 Hoà Nhơn lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020- 2021 như  sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh được ôn tập kiến thức đã học, tiếp tục học tập kiến thức mới theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19;

- Rèn luyện và phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập. Đảm bảo tính thực chất và hiệu quả trong học tập.
2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn. Giáo viên phải nắm bắt tình hình thực tế của từng học sinh để có biện pháp hỗ trợ trong học tập.

- Đối với học sinh: Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính, điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường hỗ trợ việc học tập tại các phòng học của nhà trường có máy tính hoặc được kết nối wifi miễn phí hoặc pho to tài liệu gửi trực tiếp đến học sinh.

- Đối với Cha mẹ học sinh: Vận động phụ huynh đăng kí địa chỉ mail, Facebook hoặc Zalo để tiện cho việc liên lạc. Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DẠY HỌC

1. Thời gian và hình thức dạy học

Do tình hình dịch Covid – 19 còn phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh nên nhà trường xây dựng kế hoạch với thời gian, cách thức thực hiện như sau:

- Từ ngày 31/8 đến ngày 3/9/2020, giáo viên chủ nhiệm lấy số điện thoại liên hệ PHHS của lớp chủ nhiệm, lập nhóm PHHS qua zalo, Email, Facebook.  

- Từ ngày 07/9 đến 14/9/2020, GVCN hướng dẫn học sinh thực hiện một số hoạt động sau:

+ Bầu Hội đồng tự quản của lớp( Ban cán sự lớp).

+ Phân chia tổ, giao nhiệm vụ cụ thể theo tổ.

+ GVCN cùng PHHS xây dựng nội quy lớp học, triển khai và thực hiện nội quy.

+ Thông báo sách vở, đồ dùng học tập, trang phục của học sinh và giáo viên kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập.

+ Thông báo điều lệ, nội quy của nhà trường.

+ Giới thiệu tóm tắt về truyền thống nhà trường, nội dung chương trình, giới thiệu môn học.

+ Giới thiệu phương pháp dạy- học hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất của học sinh. 

+ Quy định kiểm tra, đánh giá học sinh.

+ Cách ứng xử văn hóa trong nhà trường.

+ Ôn tập các kiến thức trọng tâm cho học sinh các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh đối với lớp 2,3,4,5( lớp 2 không ôn tiếng Anh). Nội dung ôn tập, nhà trường sẽ đưa lên Website của trường trước một ngày.

+ Từ ngày 07/9 đến 14/9/2020 GVCN giao bài tập cho học sinh thông qua nhóm Zalo, Email, Facebook của lớp, yêu cầu học sinh làm  bài tập và nộp cho giáo viên. Đối với những học sinh không có Zalo, Email, Facebook, giáo viên chủ nhiệm in bài và gửi cho phụ huynh đề phụ huynh hướng dẫn các em thực hiện và nộp bài lại cho giáo viên. Chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường và sắp xếp thời gian để củng cố, ôn tập nội dung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra, đánh giá.

+ Sau phần ôn tập, nếu học sinh chưa được đến trường, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng lớp có thể tiến hành dạy học nội dung bài mới qua mạng và các hình thức dạy học khác phù hợp (cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua tài liệu giấy,...) cho học sinh. Việc dạy học qua mạng và các hình thức dạy học khác phải được các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, nhà trường thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định, thống nhất trong tổ chuyên môn. Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm quản lí chặt chẽ việc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức dạy học qua mạng. Quá trình tổ chức dạy học qua mạng của nhà trường phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, chất lượng; 

+ Từ ngày 14/9/2020 trở đi: Tùy theo tình hình mỗi lớp mà giáo viên có thể tổ chức ôn tập hay thực hiện dạy bài mới theo thời khóa biểu của nhà trường. (Sẽ có kế hoạch cụ thể của từng khối lớp).

-Đối với học sinh lớp 1: 

+ GVCN căn cứ Chường trình Tuần làm quen CTGDPT 2018 để hướng dẫn học sinh cách liên lạc với phụ huynh giống như các khối 2,3,4,5. Tuần đầu tiên giáo viên tổ chức các hoạt động làm quen, đặc biệt hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng sách giáo khoa mới, tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh mua thêm nhiều sách tham khảo gây tốn kém cho gia đình học sinh, chỉ yêu cầu mua những sách quy định tại danh mực mà nhà trường ban hành.

+ Nhà trường chỉ đạo các giáo viên lựa chọn những nội dung kiến thức, kĩ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1 (Hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập,...; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 0 đến 10...; hướng dẫn học sinh kĩ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, bạn bè, cha mẹ...); 
2. Kế hoạch chung của nhà trường

- Trong thời gian học sinh chưa đến trường, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm theo danh sách học sinh của lớp, tạo nhóm Zalo, Email, Facebook... để trao đổi,  Bầu ban cán sự lớp, phân chia tổ/nhóm; xây dựng nội quy lớp học, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban/tổ/nhóm rõ ràng, cụ thể; công khai các nội dung cần thiết vào đầu năm học mới đến học sinh và phụ huynh học sinh trên website của nhà trường kịp thời và đảm bảo các nội dung theo quy định. 

- Giáo viên thông báo tài liệu học tập của học sinh trong năm học, giới thiệu sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập và trang phục được nhà trường quy định. Giáo viên phải kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh, bảo đảm cho học sinh có đầy đủ sách, đồ dùng học tập; giúp học sinh làm quen với chương trình học tập và giáo dục; phương pháp học tập và rèn luyện ở trường mới( đối với lớp 1), lớp mới, môn học mới một cách tích cực, chủ động; giới thiệu cho học sinh những hoạt động trải nghiệm, giao lưu sẽ được tổ chức trong năm học theo kế hoạch của nhà trường;

- Giáo viên trao đổi và hướng dẫn một số nội dung để học sinh tiếp cận và nắm được điều lệ, nội quy nhà trường; quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh về học tập và rèn luyện; một số nguyên tắc về văn hóa ứng xử trong trường lớp; thực hiện nội dung ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của tổ chuyên môn; thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh và trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh và phụ huynh.

- Tổ chức giới thiệu về truyền thống nhà trường, về các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ lên lớp, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong thời gian qua và năm học đến cho học sinh, phụ huynh và toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường biết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đầu năm học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể từ ngày 07/9/2020.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viêntích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Thông tin đến CMHS và HS phương án ôn tập, dạy học của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19.

- Giao thầy Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo thầy Mạc Như Phúc chuẩn bị các tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử nhà trường gửi mail đến  GVCN . Cô Thư y tế cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 cho GVCN.
2. Đối với tổ chuyên môn

 Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian nghỉ vì Covid-19. Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức ôn tập phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải). Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.
3. Đối với giáo viên giảng dạy

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học. Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp, ôn tập trực tuyến qua Internet hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.
4. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

- Tổ chức cho học sinh tham gia ôn tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong các tiết học. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

- Nắm bắt tình hình học tập cũng như phòng chống dịch Covid-19 cụ thể từng học sinh rồi báo cáo về Tổ trưởng chuyên môn kịp thời.
5. Đối với tổ kỹ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến

- Tiếp tục hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình thực hiện.

- Hoàn thành các đoạn video giới thiệu về truyền thống nhà trường, các hoạt động chuyên môn, giới thiệu phân công chuyên môn và danh sách học sinh các lớp lên trang Website, Email, Facebook, Zalo của chung nhà trường

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các tổ CM;
- Lưu: VT, CM( Toại).

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Lê Thị Toại

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Toại - PHT

Nguồn tin: Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54777

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3924339

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ