21:08 ICT Thứ tư, 28/07/2021
Tập thể trường TH số 1 Hòa Nhơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới!!!

TIN TỨC

NHÀ TRƯỜNG

Giới thiệu về trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

Trường tiểu học số 1 Hoà Nhơn thuộc xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, địa bàn chiêu sinh của trường gồm … tổ dân cư của 9 thôn. Cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc lao động phổ thông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia(QG)...

THỜI KHÓA BIỂU

   1. TKB giáo viên

   2. TKB lớp
 

THÀNH VIÊN

HỌC SINH TIÊU BIỂU

LÊ NGUYÊN BẢO TRÂM


 

Trang nhất » TIN TỨC » Thông báo » Thông báo từ Công Đoàn

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC Năm học: 2013 – 2014.

Thứ bảy - 28/09/2013 21:16
Hội nghị CC_VC

Hội nghị CC_VC

Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động sửa đổi và Luật Công đoàn 2012; Căn cứ điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trường học ;
          Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ - Công chức trong cơ quan;
          Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
          Căn cứ công văn liên tịch số      ngày  /  /2013 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục huyện Hòa Vang về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm học 2013 - 2014
          Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đã được Hội nghị Công chức, Viên chức các tổ chuyên môn thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2013;
          Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ - Công chức - Viên chức – Lao động trường : Tiểu học số 1 Hòa Nhơn nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

          Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2012 –  2013, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.
          Trong năm học 2013 – 2014 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau :
  1. Công tác quản lý giáo dục :
-  Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của đơn vị.
-  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở trường học theo Quyết định 04 của Bộ Giáo dục; thực hiện thông tư 09 của Bộ Giáo dục về Quy chế công khai trong trường học.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ:
-  Công tác quản lý tài chính, tài sản.
- Đổi mới công tác thi đua: trong năm học này trường chọn 1 mô hình với công tác thi đua là: Nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong CBCC-VC và học sinh
- Tăng cường quản lý, sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ.
- Thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm.
  1. Về tổ chức hoạt động giáo dục:    
a. Thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực”.
- Tiếp tục triển khai chỉ thị 03CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: củng cố kết quả cuộc vận động  chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thực hiện cuộc vận động : “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực”.
b. Nâng cao chất lượng giáo dục:
- Thực hiện chương trình giáo dục.
- Đổi mới phương pháp dạy học.
- Xây dựng nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức:
- Củng cố duy trì thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2.
- Duy trì kết quả trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức 1 xây dựng từng bước trường chuẩn mức 2 theo thông tư 59/2012, kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tổ chức tốt các hoạt đông ngoài giờ lên lớp.
- Công tác giáo dục thể chất và y tế trường học:
*Giáo dục thể chất: Tổ chức dạy học tốt bộ môn Thể dục chính khóa và tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
*Công tác Y tế học đường, phòng chống dịch bệnh: phối hợp với y tế tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho học sinh.
- An toàn giao thông: Tuyên truyền cho HS và PHHS đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
 
3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
- Tăng cường công tác thao giảng, dự giờ, ở Tổ chuyên môn, ở Trường để giáo viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau. Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/ năm (Trong đó có 1 tiết bài giảng điển tử). Lập kế hoạch dự giờ học hỏi đồng nghiệp 20 tiết/ năm không kể số tiết dự thảo giảng của tổ, chuyên đề của trường
4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.
 
II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ  
          Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:
          1. Quy chế dân chủ được ban hành theo quyết định số 114/QĐ- TH.HN1 ngày 06.9.2012 gồm 3 chương 12 điều.
Quy chế hoạt động được ban hành theo quyết định số : 41, ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường. Quy chế này gồm : 7 Chương và 12 Điều.
          - Về nội dung 3 Công khai (theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT ngày 07/05/2009).
          - Về nội dung đối thoại (theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012).
         
III. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
          Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
          1. Thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được ban hành theo quyết định số : 01/QC-HN1, ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường. Quy chế này gồm : 4 Chương và 14 Điều.
IV. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
            - Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, cơ quan văn hoá
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường 30 người.
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi 5 người.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là: 10 người.
- SKKN cấp Huyện trở lên được công nhận: 10.
- Ngày hội HSTH cấp Thành phố(Toán, TV, Tiếng Anh) : 9 giải ; Viết chữ đẹp 6 giải Huyện, 2 giải TP; Vẽ tranh, tạo hình, bơi, văn nghệ đều có giải cấp Huyện và ít nhất được chọn 1 nội dung tam gia thi Thành phố.
- Giải thể thao học sinh: 7 giải Huyện, 4 giải  Thành phố.
  • Tin học trẻ: Huyện 6 giải, Thành phố 3 giải
  • Tiếng hất dân ca trong giáo viên và học sinh: 02 giải.
  • Giải Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố đạt mỗi môn 3 giải.
  • Học sinh Tiên tiến, Giỏi trường là 80%.
  • Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng là 99%.
-  100%  hoàn thành chương trình bậc Tiểu học.
- 100% học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.
-Xếp loại trường học thân thiện: Tốt.
- Kiểm định chất lượng giáo dục: cấp độ 2.
 
V. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG - CÔNG ĐOÀN VÀ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG
          1. Trách nhiệm của Thủ trưởng :
          Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng Tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Công chức, Viên chức.
   Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ - Công chức - Viên chức và Lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho công chức, viên chức; thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính và nội dung 3 công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009.
   Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo luật Thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo các Điều 10, 11 và 14 của Luật Công Đoàn 2012.
   Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức của đơn vị đã nêu trên, tổ chức “Đối thoại” với CC-VC-LĐ để rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp mới và định ra những việc tiếp tục thực hiện.
          2. Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:
   Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết, tổng kết kịp thời; vận động toàn thể đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt công tác được giao.
   Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
   Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
   Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật (kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, về thực hiện nội dung 3 công khai, về Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị CC-VC của đơn vị).
   Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ công chức, viên chức, lao động.
   Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban Chấp hành cùng với Hiệu trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nội dung thực hiện công khai, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết; phối hợp tổ chức đối thoại giữa Thủ trưởng đơn vị và CC-VC-LĐ trong đơn vị.
          3. Trách nhiệm của Công chức - Viên chức và Lao động :
   Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
   Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị.
   Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.
   Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
   Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.
VI. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
          1. Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Công chức - Viên chức và Lao động của đơn vị và cấp trên.
          2. Tập thể Công chức - Viên chức và Lao động của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.
          3. Thay mặt cho Hội nghị
          Về đại diện Chính quyền: Bà Lê Thị Bích Liên., Hiệu trưởng
          Về đại diện Công đoàn: Bà Trần Thị Bích Hà, Chủ tịch công đoàn
Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.
         4. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2013 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Công chức – Viên chức mới.
 
            Đại diện BCH CĐCS                 HIỆU TRƯỞNG        
                 CHỦ TỊCH                                                                                                                                            
              
      
             Trần Thị Bích Hà                    Lê Thị Bích Liên

Tác giả bài viết: Chủ tịch Công đoàn

Nguồn tin: Trường TH số 1 Hòa Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ỨNG DỤNG CẦN THIẾTCÁC TRƯỜNG TH TRONG HUYỆN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Cho biết ý kiến của bạn về Website?

Rất tốt.

Đầy đủ dữ liệu cần thiết.

Chưa tốt lắm.

Không ý kiến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 955

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54768

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3924330

Vị trí trường TH số 1 Hòa NhơnLựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách
bấm vào biểu tượng Icon trên.TRANG CHỦ
- NHÀ TRƯỜNG - TIN TỨC - DANH SÁCH CÁN BỘ - TRA CỨU CÔNG VĂN - TEST IQ